Π.Δ 35/2014-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ Ν.3299/2004 & Ν.3908/2011 ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

εσπα, λογιστές, δικηγόροι, οικονομοτεχνικές μελέτες,
Παράταση ισχύος αδειών διανομής πολιτών τρίτων χωρών
March 14, 2014
εσπα, λογιστές, δικηγόροι, οικονομοτεχνικές μελέτες,
Τροποποίηση χρονικών ορίων δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και φορολογικών μνημών
March 14, 2014

Π.Δ 35/2014-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ Ν.3299/2004 & Ν.3908/2011 ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

εσπα, λογιστές, δικηγόροι, οικονομοτεχνικές μελέτες,

14/03/2014

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 65/12.3.2014 τεύχος Α’  το Π.Δ. 35/28.2.2014  με θέμα ” Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στους Ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και Ν.3908/2011 (Α΄ 83) από Πιστοποιημένους Φορείς.”
 1. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στους νόμους 3299/2004 και 3908/2011 δύνανται να ελέγχονται τόσο κατά την διαδικασία υλοποίησης τους, όσο και κατά την ολοκλήρωση τους, από Πιστοποιημένους Φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

2. Σκοπός των ελέγχων της παραγράφου 1 είναι η διαπίστωση:

α) της συμμόρφωσης ή μη του φορέα του επενδυτικού σχεδίου προς τις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των νόμων αυτών, και

β) της ορθής εκπλήρωσης εκ μέρους του φορέα του επενδυτικού σχεδίου των προϋποθέσεων και των όρων της απόφασης υπαγωγής

 

Σχετικές μας Υπηρεσίες

Υπηρεσίες για ΕΣΠΑ και αναπτυξιακών προγραμμάτων

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Comments are closed.