Παράταση ισχύος αδειών διανομής πολιτών τρίτων χωρών

εσπα, λογιστές, δικηγόροι, οικονομοτεχνικές μελέτες,
Αναμονή νέου προγράμματος επιδότησης
March 14, 2014
εσπα, λογιστές, δικηγόροι, οικονομοτεχνικές μελέτες,
Π.Δ 35/2014-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ Ν.3299/2004 & Ν.3908/2011 ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
March 14, 2014

Παράταση ισχύος αδειών διανομής πολιτών τρίτων χωρών

εσπα, λογιστές, δικηγόροι, οικονομοτεχνικές μελέτες,

14/03/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ23/1/379471
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 8
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΘΕΜΑ:

Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.

ΣΧΕΤ.: α) Το αριθ. πρωτ. οικ.2878/17-1-2014 έγγραφο και η αρ. 2/27-1-2014 εγκύκλιος της Δ/νσης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Υπουργείου Εσωτερικών – Γεν. Γραμμ. Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής β) Η αρ. 120/2009 εγκύκλιος ΟΑΕΕ

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω σχετικά έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, προωθήθηκε στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία:

Η ισχύς των αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίες έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και λήγουν από 1/1/2014 έως και 30/4/2014 παρατείνεται αυτοδικαίως επί πέντε μήνες από την ημερομηνία λήξης τους, χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Κατά το χρονικό διάστημα της πεντάμηνης παράτασης ο πολίτης τρίτης χώρας που είναι κάτοχος σχετικής άδειας διαμονής θεωρείται νόμιμα διαμένων στην ελληνική επικράτεια, έχοντας τα δικαιώματα που του παρέχει η άδεια διαμονής που κατέχει.

Διευκρινίζεται ότι:

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος και λήξης της παράτασης των αδειών διαμονής που λήγουν από 1/1/2014 έως και 30/4/2014 δεν είναι κοινή αλλά αφορά την κάθε περίπτωση χωριστά (π.χ. άδεια διαμονής που λήγει 31/1/2014 παρατείνεται έως την 30/6/2014. `Αδεια διαμονής που λήγει 30/4/2014 παρατείνεται μέχρι 30/9/2014).

Οι Υπηρεσίες του Οργανισμού που συναλλάσσονται με πολίτες τρίτων χωρών των οποίων οι άδειες διαμονής έχουν εκδοθεί από Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και λήγουν από 1/1/14 έως 30/4/14, υποχρεούνται να προχωρούν στις, κατά περίπτωση, ενέργειες έως τον χρόνο λήξης της πεντάμηνης παράτασης.

Της παρούσης, με ευθύνη των προϊσταμένων, να λάβει γνώση το προσωπικό της Υπηρεσίας.

Ακριβές Αντίγραφο

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ

ΟΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σχετικές μας Υπηρεσίες

Help Now – Άμεση Nομική Kάλυψη

Υποστηρικτικές υπηρεσίες μεταναστών – αλλοδαπών

Νομικές Υπηρεσίες

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

 

Comments are closed.