Οι αλλαγές που έρχονται σε φόρους και πρόστιμα

νεα, εσπα, νέος, αναπτυξιάκος
Απαλλάσσονται οι μισθοί και συντάξεις αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος
March 4, 2014
παραβολο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- Κανένα πρόστιμο για όποιον δεν έχει e-mail
March 4, 2014

Οι αλλαγές που έρχονται σε φόρους και πρόστιμα

λογιστές, εσπα, επιδοτήσεις, αναπτυξιακός, νόμος

4/3/2014

Eνα φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες θα προβλέπει διορθώσεις, μεταξύ άλλων, στα εξής :

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

1. Φόρος υπεραξίας ακινήτων.Το τελευταίο σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει:
•Εξαίρεση από τον φόρο για τα ακίνητα που διακρατήθηκαν για διάστημα μεγαλύτερο των 25 ετών.
•Αφορολόγητο 25.000 ευρώ για ακίνητα που πωλούνται πέντε χρόνια μετά την απόκτησή τους.
•Ο υπολογισμός του φόρου θα γίνεται με βάση το πραγματικό τίμημα και όχι την αντικειμενική αξία.
•Απομείωση της υπεραξίας με βάση «συντελεστή αποπληθωρισμού». Ο συντελεστής θα προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και θα περιορίζει την υπεραξία που προκύπτει μεταξύ τιμής πώλησης και τιμής κτήσης.
•Με «μαθηματικό τύπο» ο υπολογισμός του φόρου σε περίπτωση που δεν μπορεί να προσδιοριστεί η τιμή κτήσης του ακινήτου.

2. Μείωση προστίμων. Η πρόταση του υπουργείου προβλέπει μείωση έως 80% των προστίμων για την εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων και για τη μη έκδοση αποδείξεων. Οι αλλαγές στα πρόστιμα θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2014. Ειδικότερα:

Μειώνεται στα 250 ευρώ από 1.000 ευρώ το πρόστιμο που προβλέπεται για τους επιτηδευματίες και τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία Β΄ κατηγορίας).

Μειώνεται στα 500 ευρώ από 2.500 ευρώ το πρόστιμο που επιβάλλεται σε όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία Γ΄ κατηγορίας).

Για τις αποδείξεις που δεν εκδίδονται, θα καθιερωθεί πλαφόν στο ύψος του προστίμου, το οποίο θα οριστεί στις 30.000 ευρώ.

3. Παρακράτηση φόρου. Διορθωτικές παρεμβάσεις αναμένεται να γίνουν σε μεγάλο αριθμό διατάξεων του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που καθορίζουν τους συντελεστές παρακράτησης φόρου από διάφορες κατηγορίες αμοιβών. Αιτία η διαπίστωση ότι κάθε απόπειρα εφαρμογής των συγκεκριμένων διατάξεων, οι οποίες κανονικά θα έπρεπε να είχαν τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014, προκαλεί τεράστια προβλήματα στη λειτουργία χιλιάδων επιχειρήσεων. Τα προβλήματα εστιάζονται, ειδικότερα, στην εφαρμογή της γενικευμένης διάταξης του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με την οποία προβλέπεται η παρακράτηση φόρου 20% από όλες τις αμοιβές για δικαιώματα (royalties), από όλες τις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, τις αμοιβές διοίκησης, τις αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως αν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο.

4. Αλλαγές στο σύστημα απόδοσης του ΦΠΑ. Το νέο σύστημα θα προβλέπει ότι η χρεωστική περιοδική δήλωση ΦΠΑ θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι την 20ή την 26η μέρα του μήνα που έπεται της τρίμηνης ή μηνιαίας φορολογικής περιόδου, χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή κανενός ποσού, ούτε καν των 10 ευρώ. Ωστόσο, το οφειλόμενο ποσό φόρου θα βεβαιώνεται αυτόματα με την υποβολή της δήλωσης. Η εξόφληση της πρώτης δόσης που αντιστοιχεί στο 50% του οφειλόμενου ποσού ή η ολοσχερής καταβολή του οφειλόμενου ποσού θα πρέπει να γίνεται μερικές μέρες αργότερα, στο τέλος του μήνα υποβολής της περιοδικής δήλωσης, είτε στις τράπεζες είτε στα ΕΛΤΑ. Για τον σκοπό αυτό θα εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής».

5. Φορολογία αγροτών. Βελτιώσεις στο καθεστώς φορολόγησης των αγροτών (απαλλαγή όλων των αγροτών από την τήρηση βιβλίων, υποχρέωση υποβολής μιας ετήσιας δήλωσης ΦΠΑ, υποβολή συγκεντρωτικής κατάστασης μια φορά το χρόνο, πλήρης απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος, μείωση στο 27,5% της προκαταβολής φόρου για το 2015).

6. Κατασχέσεις.
 Αύξηση του ακατάσχετου μισθών και συντάξεων για οφειλές προς το Δημόσιο στα 1.500 ευρώ από 1.000 ευρώ. Επίσης, δεν θα γίνονται πλέον κατασχέσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 500 ευρώ.

7. Συμψηφισμός χρεών.
 Συμψηφισμός απαιτήσεων των πολιτών από όλο το δημόσιο τομέα με οφειλές τους προς όλο το δημόσιο τομέα (Γενική Κυβέρνηση). Αυτό σημαίνει ότι θα είναι δυνατό να συμψηφίζονται πάσης φύσεως απαιτήσεις φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων από υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και δήμους με οφειλές φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ 

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

Comments are closed.