Ανά τρίμηνο η υποβολή των συγκεντρωτικών για το 2014

εσπα, λογιστές, δικηγόροι, οικονομοτεχνικές μελέτες,
Από 1η Aπριλίου 2014 σε λειτουργία ο Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας
February 27, 2014
εσπα, λογιστές, δικηγόροι, οικονομοτεχνικές μελέτες,
<> πάγωμα των προστίμων
February 27, 2014

Ανά τρίμηνο η υποβολή των συγκεντρωτικών για το 2014

λογιστές αθηνών,

27/02/2014

Σε υποβολή ανα τρίμηνο και για τα τις καταστάσεις που αφορούν τα έσοδα προσανατολίζεται η ΓΓΔΕ .

Για το 2014 μεταβατικά: Η προθεσμία υποβολής των εσόδων είναι για όλους ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων ή απαλλαγής τους από την τήρηση αυτών η τελευταία μέρα του επόμενου μήνα από το ημερολογιακό τρίμηνο που αφορούν. Τα έξοδα υποβάλλονται ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων πριν την τελευταία μέρα του επόμενου μήνα από το ημερολογιακό τρίμηνο που αφορούν, και για όσους
απαλλάσσονται του ΦΠΑ πριν το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του εκάστοτε ημερολογιακού έτους.

Ειδικά, οι καταστάσεις του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Μαΐου 2014.

Ωστόσο η σχετική απόφαση δεν έχει υπογραφεί ακόμα από τον Γενικό Γραμματέα, κάτι που αναμένεται να γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Σχετική υπηρεσία  ILF consulting

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

Εδώ, Δίνουμε Λύση
Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.