Προσφορά υπηρεσίας βιωσιμότητας και αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων

nea, εσπα, αναπυξιακός, νόμος, επιδοτήσεις
Διευκρινίσεις για τους φορολογούμενους που αποκτούν εισόδημα στην αλλοδαπή
February 4, 2014
nea, εσπα, αναπυξιακός, νόμος, επιδοτήσεις
Υποβολή προτάσεων για τη δημιουργία του Σήματος Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών
February 4, 2014

Προσφορά υπηρεσίας βιωσιμότητας και αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων

λογιστές αθηνών

Ισχύς προσφοράς μέχρι 15/03/2014

Η υπηρεσία της ILF consulting  Βιωσιμότητας και Αναδιοργάνωσης των Επιχειρήσεων έχει ως στόχο την εξέταση και την δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε μία επιχείρηση να μπορεί να είναι πρωτίστως βιώσιμη αλλά και ανταγωνιστική.

Η υπηρεσία Βιωσιμότητας και Αναδιοργάνωσης των Επιχειρήσεων ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησης με την διεξοδική ανάλυση των οικονομικών στοιχείων, των διαδικασιών ,της στρατηγικής και των στόχων της επιχείρησης σας .

Το κόστος της υπηρεσίας Βιωσιμότητας και Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων ανέρχεται στο ποσό των 2.900 ευρώ το χρόνο για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Για μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις δίνεται προσφορά μετά από επικοινωνία και αξιολόγηση.

*Ενδέχεται η μη αποδοχή εντολής εργασίας και εκτέλεσης της προσφοράς σε περίπτωση που κρίνει η εταιρεία ότι δεν θεωρείστε μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση επιχείρηση.

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν την σχετική επιβάρυνση ΦΠΑ 23%

Σχετικές μας Υπηρεσίες

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

Αξιοποιήστε το Πελατολόγιο σας

Επαγγελματική κατάρτιση – Σεμινάρια

Υπερχρεωμένες επιχειρήσεις – Business solutions

Banking solutions – Asset management

Comments are closed.