Επιδότηση Θερμαϊκού κόλπου μέσω προγράμματος Leader

λογιστικα accounting
Προσφορά της ILF consulting για Λογιστική – Φοροτεχνική υποστήριξη
February 4, 2014
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά Νόμος Κατσέλη 3869
Ανύπαρκτοι οι νέοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα
February 5, 2014

Επιδότηση Θερμαϊκού κόλπου μέσω προγράμματος Leader

εσπα, ειπδοτήσεις, leader, νέος, αναπτυξιακός, νόμος

Στα πλαίσια της δράσης LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ του τοπικού προγράμματος «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» διεξάγεται η 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προτασεων της Πράξης 4.1.1.2:  Ιδιωτικές Επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυσης νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων  σε επιλεγμένους τομείς, που υλοποιούνται από μη αλιείς.

Αφορά την χρηματική ενίσχυση ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ή ΊΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σε ποσοστό εως 60% στους τομείς θεματικού τουρισμού, υπηρεσιών, ίδρυσης και εκσυγχρονισμού μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, εστίασης και αναψυχής, οικοτεχνίας-χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας, παραγωγής παραδοσιακών ειδών διατροφής

Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από την περιοχή της Δυτικής  Ακτής του Θερμαϊκού Κόλπου, η οποία εκτείνεται σε 3 Νομούς (Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Πιερίας).

Περιλαμβάνει τις Δημοτικές Κοινότητες Κυμίνων*, Νέων Μαλγάρων, Καλοχωρίου, Σίνδου* και Χαλάστρας* του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης, την Τοπική Κοινότητα Κλειδίου* του Δήμου Αλεξάνδρειας στο Νομό Ημαθίας και τις Δημοτικές/ Τοπικές Κοινότητες Κορινού του Δήμου Κατερίνης και Μακρυγιάλου, Μεθώνης, Νέας Αγαθούπολης, και Πύδνας του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού στο Νομό Πιερίας. Επίσης περιλαμβάνεται η περιοχή της Δημοτικής/ Τοπικής Κοινότητας μέχρι το όριο των 10km από την ακτογραμμή

Σχετικές μας Υπηρεσίες:

Υπηρεσίες για ΕΣΠΑ και αναπτυξιακών προγραμμάτων

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

 

Ενίσχυση και βελτίωση της  ανταγωνιστικότητας της αλιευτικής περιοχής με έμφαση στην  ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

 1. Δημιουργία προϋποθέσεων και συνθηκών εναλλακτικών επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων και αύξησης της απασχόλησης και του εισοδήματος στον τομέα του τουρισμού μέσω της ενίσχυσης της ελκυστικότητας της περιοχής, κυρίως έναντι του γειτονικού Μητροπολιτικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης και άλλων αστικών κέντρων της ευρύτερης περιοχής, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη του ως βασικού συντελεστή ανάπτυξή της.
 2. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσω της αναβάθμισης των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΠΡΑΞΗ 4.1.1 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ :

 Για την κατηγορία Πράξεων 4.1.1.2: Ιδιωτικές Επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυσης νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2003/361/ΕΚ σε επιλεγμένους τομείς, που υλοποιούνται από μη αλιείς.Ειδικότερα οι κατηγορίες ενισχύσεων είναι οι εξής:

 • 4.1.1.2.1 «Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του οικοτουρισμού, του αλιευτικού τουρισμού, του θαλάσσιου και καταδυτικού τουρισμού και γενικότερα του τουρισμού της υπαίθρου»
 • 4.1.1.2.2 «Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με τη συντήρηση και επισκευή αλιευτικών σκαφών, μηχανών και γενικότερα εξοπλισμού αλιείας, την επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών, καθώς και την παροχή προσωπικών υπηρεσιών όπως αυτές που συνδέονται με τη φύλαξη και απασχόληση παιδιών, τη λειτουργία κουρείων, κομμωτηρίων κλπ»
 • 4.1.1.2.3 «Επιχειρήσεις ίδρυσης και εκσυγχρονισμού μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, δυναμικότητας μέχρι 40 κλινών ανά κατάλυμα»
 • 4.1.1.2.4 «Επιχειρήσεις ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού χώρων εστίασης και αναψυχής»
 • 4.1.1.2.5«Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας-χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για την παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές δραστηριότητες, εκτός του τομέα αλιείας»
 • 4.1.1.2.6 «Επιχειρήσεις παραγωγής παραδοσιακών ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση»

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.2

 Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην κατηγορία ως Επαγγελματίες αλιείς (πλοιοκτήτης ή αλιεργάτης) ή ως Κάτοχοι αλιευτικής εκμετάλλευσης και είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 4, που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις

Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στην προκήρυξη για την πράξη στην οποία εντάσσεται ενώ δεν έχει οριστεί ελάχιστος προϋπολογισμός:

 

 • εως 700.000€ για την κατηγορία των καταλυμάτων
 • εως 500.000€ για λοιπές επενδύσεις
 • εων 300.000€ σε περιπτώσεις εκσυγχρονισμού

 

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ της Κατηγορίες Πράξης 4.1.1.2 :

 • Κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, επέκταση ή βελτίωση και διαμόρφωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού. Στις δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται δαπάνες οικοδομικών εργασιών, υδραυλικών εργασιών, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ. και όλες οι εργασίες αποπεράτωσης και ανακαίνισης κτηρίων. Στις δαπάνες για έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου περιλαμβάνονται ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κλπ.
 • Δαπάνες προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής, στις οποίες περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τη μεταφορά και εγκατάστασή του. Περιλαμβάνονται και δαπάνες για τη χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής.
 • Δαπάνες αγοράς λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού απαραίτητου για την εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. αγορά σκάφους για καταδυτικό τουρισμό). Σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να περιλαμβάνει την κατασκευή ειδικού εξοπλισμού κατόπιν παραγγελίας επιχείρησης (π.χ. παραδοσιακά σκάφη).
 • Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες κατά την εκτέλεση μιας πράξης προβλέπεται ιδιοπαραγωγή παγίωνοι σχετικές δαπάνες που πραγματοποιεί ο δικαιούχος είναι επιλέξιμες εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη φορολογική νομοθεσία.
 • Δαπάνες κατασκευών, προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας, κλπ. με σκοπό την ίδια κατανάλωση.
 • Δαπάνες για την αγορά ειδικού επαγγελματικού εξοπλισμού μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (όπως ανυψωτικών μηχανημάτων), σε περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.
 • Δαπάνες για τη βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά έργα)..
 • Δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών (οικοδομική άδεια κλπ), δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κλπ., καθώς και την αμοιβή του μηχανικού επίβλεψης.
 • Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η προβολή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, η αξιοποίηση του διαδικτύου, η δημιουργία ιστοσελίδων κλπ
 • Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους τελικούς αποδέκτες σε αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών.
 • Όσον αφορά τις δαπάνες για την εκπόνηση μελετών όλων των παραπάνω κατηγοριών πράξεων, αυτές είναι επιλέξιμες και χρηματοδοτούνται μόνο όταν υλοποιείται η κατασκευή των αντίστοιχων πράξεων.

 

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων/επενδυτικών προτάσεων ξεκίνα απο τις 24/12/2013 εως τις 14/3/2014

Comments are closed.