Νομός Κιλκίς : Επιδότηση 50% για υπό σύσταση και υφιστάμενες επιχειρήσεις

ξενοδοχειο epidotisi espa
Μονάδες διανυκτέρευσης επιδοτείται 50%
January 28, 2014
εστιαση epidotisi espa
Εστίαση – ταβέρνες – καφενεία – γευσιγνωσία επιδοτούνται 50%
January 29, 2014

Νομός Κιλκίς : Επιδότηση 50% για υπό σύσταση και υφιστάμενες επιχειρήσεις

εσπα, ειπδοτήσεις, leader, νέος, αναπτυξιακός, νόμος

Μέχρι την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 14:00 παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων-προτάσεων, στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος LEADER στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ), σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 24/2014 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER της Αναπτυξιακής Κιλκίς Α.Ε.
Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει προσελκύσει η τρέχουσα προκήρυξη και των σχετικών αιτημάτων πολλών υποψήφιων επενδυτών, προκειμένου να ετοιμάσουν με αρτιότητα και πληρότητα τους προς υποβολή φακέλους υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Το LEADER χρηματοδοτεί προτάσεις που αφορούν κυρίως επενδύσεις πολύ μικρών ιδιωτικών επιχειρήσεων (υπό σύσταση ή υφιστάμενων) από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε τομείς όπως η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων (π.χ. αρωματικά & φαρμακευτικά φυτά, γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα), η παραγωγή βιοτεχνικών προϊόντων, η παραγωγή ειδών διατροφής (π.χ. αρτοσκευάσματα, ζυμαρικά, ποτά, μαρμελάδες), οι τουριστικές δραστηριότητες, οι επισιτιστικές δραστηριότητες, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, η παροχή υπηρεσιών κ.ά.
Η δωρεάν χρηματοδότηση των επενδυτικών προτάσεων των ιδιωτικών επιχειρήσεων ανέρχεται σε 50% ενώ των προτάσεων των Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) καθώς και των μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων από 70% έως 100%. Η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος οριοθετείται στις Δημοτικές Ενότητες Κιλκίς (εκτός της Δ.Κ. Κιλκίς) και Χέρσου καθώς και στις Τ.Κ. Ξυλοκερατιάς, Μαυρονερίου και Πεδινού.

Σχετικές μας Υπηρεσίες

Υπηρεσίες για ΕΣΠΑ και αναπτυξιακών προγραμμάτων

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

Comments are closed.