Έκτακτη ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για υποβολές Αναπτυξιακού νόμου

εσπα, ειπδοτήσεις, leader, νέος, αναπτυξιακός, νόμος
Νομός Μαγνησίας: Μέχρι 05/03/2014 οι προτάσεις για επιδότηση 50% σε Ιδρύσεις, εκσυγχρονισμό ή επεκτάσεις επιχειρήσεων
January 27, 2014
nea, εσπα, αναπυξιακός, νόμος, επιδοτήσεις
Πως θα γίνεται η διακίνηση από 1.1.2014 – Ποιοι εξαιρούνται από την χρήση ΕΑΦΔΣΣ
January 28, 2014

Έκτακτη ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για υποβολές Αναπτυξιακού νόμου

epidotisi espa logistika nomika

27/01/2014

Ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που αφορά την αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής επενδυτικών σχεδίων λόγω αλλαγής του υφιστάμενου πλαισίου από την Ε.Ε. .Η ανακοίνωση αναφέρει τα κάτωθι:

Σχετικά με τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων στον επενδυτικό νόμο 3908/2011, θα αναληφθεί άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία θα ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τον Α’ κύκλο του 2014, η 28η Φεβρουαρίου 2014.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου υποβολής αιτήσεων υπαγωγής για τον Β΄ Κύκλο του 2014 θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση.

Οι ενέργειες αυτές είναι επιβεβλημένες λόγω των αλλαγών νομικού πλαισίου της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις, που θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2ο εξάμηνο του 2014 και προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στις διαδικασίες αξιολόγησης, ένταξης και χρηματοδότησης των ώριμων επενδυτικών σχεδίων.  Σημειώνεται ότι στις ημερομηνίες και προθεσμίες που ανακοινώνονται δεν θα δοθούν παρατάσεις λόγω των ανελαστικών χρονοδιαγραμμάτων που θέτει η Ε.Ε. για την εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου.

Comments are closed.