Οδηγός Υλοποίησης για τους Δικαιούχους του Προγράμματος «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- 2013

diagwnismoi epidotisi espa
Νέες διευκρινίσεις για τις συγκεντρωτικές – Σε πιλοτική φάση δοκιμών η Μηνιαία Κατάσταση Πελατών Προμηθευτών και Συναλλαγών από τη Γ.Γ.Π.Σ.
January 24, 2014
nea, εσπα, αναπυξιακός, νόμος, επιδοτήσεις
H ΠΟΦΕΕ εξετάζει προσφυγή στο ΣτΕ για τα πρόστιμα – Δελτίο τύπου σχετικά με την ημερίδα ενημέρωσης για τα πρόστιμα του Κ.Φ.Δ.
January 24, 2014

Οδηγός Υλοποίησης για τους Δικαιούχους του Προγράμματος «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- 2013

epidotisi espa

24/1/2014

Οδηγός Υλοποίησης για τους Δικαιούχους του Προγράμματος «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- 2013». Ο Οδηγός αυτός αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο, συμπληρωματικό του Οδηγού του Προγράμματος και έχει ως βασικό στόχο να παρουσιάσει τον τρόπο υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης, να υπενθυμίσει στους δικαιούχους τις υποχρεώσεις τους, να παρέχει διευκρινήσεις για κάποια σημεία του Οδηγού, να διευκολύνει την παρακολούθηση των επενδύσεων από τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του και να οδηγήσει στην επιτυχή ολοκλήρωση της πράξης από το Δικαιούχο σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος και την απόφαση ένταξης και χρηματοδότησής της.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

 

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.