Σε περιπτώσεις μη υποβολής δηλώσεων οι ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπ.Οικ. θα προσδιορίζουν μόνες τους το οφειλόμενο φόρο

diagwnismoi epidotisi espa
Το e-invoicing στις Δημόσιες Συμβάσεις είναι ταχύτερο και φθηνότερο
January 23, 2014
nea, εσπα, αναπυξιακός, νόμος, επιδοτήσεις
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΟΑΕΕ – Οι αλλαγές του νόμου 4225/2014
January 23, 2014

Σε περιπτώσεις μη υποβολής δηλώσεων οι ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπ.Οικ. θα προσδιορίζουν μόνες τους το οφειλόμενο φόρο

eisfora allilegihs

23/1/2014

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις και συγκεκριμένα με το άρθρο 27 του νέου ΚΦΔ, προβλέπεται εκτιμώμενος προσδιορισμός φόρου σε περιπτώσεις μη υποβολής δηλώσεων, ακόμα και πριν γίνει έλεγχος, με σκοπό να προσέλθει ο φορολογούμενος  να υποβάλλει δήλωση. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος προσέλθει μετά την κοινοποίηση του εκτιμώμενου φόρου και κάνει δήλωση τότε ο προσωρινός προσδιορισμός του φόρου θα ακυρώνεται.

Για παράδειγμα εάν ο φορολογούμενος δεν υποβάλει μία δήλωση ΦΠΑ για μία συγκεκριμένη φορολογική περίοδο η ΓΓΔΕ θα μπορεί να προσδιορίσει τον ΦΠΑ από μόνη της και να καλέσει τον φορολογούμενο να τον πληρώσει.

Επίσης με τον νέο ΚΦΔ (ν.4174/2014) θεσπίζεται η υποχρέωση τήρησης βιβλίων για 5 έτη εκτός περιπτώσεων ελέγχων ή προσφυγών.
Σκοπός των νέων διατάξεων μεταξύ άλλων είναι και η διακοπή του καθεστώτος των παρατάσεων των παραγραφών κάθε χρόνο.
Σχετικές μας υπηρεσίες:

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

Τι ισχύει πλέον για τους φορολογικούς ελέγχους με τον νέο ΚΦΔ.
Σε κάθε περίπτωση ελέγχου θα εκδίδονται οι πράξεις που προβλέπει ο ΚΦΔ.

Οι έλεγχοι πλέον από 1.1.2014 θα είναι δύο ειδών

α) Οι πλήρεις έλεγχοι και
β) Οι μερικοί έλεγχοι

-Πλήρης είναι ο σε βάθος έλεγχος όλων των φορολογικών αντικειμένων για συγκεκριμένες περιόδους ή συγκεκριμένα φορολογικά έτη
-Μερικός οποιοσδήποτε έλεγχος δεν είναι πλήρης .

Και τα δύο αυτά ελέγχων διαχωρίζονται σε έλεγχο από το γραφείο ή σε επιτόπιο έλεγχο για τον οποίο χρειάζεται εντολή ελέγχου .

Για τους ελέγχους μετά την 1.1.2014

Οι φορολογικές αρχές θα εκδίδουν πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου.
Θα συντάσσεται πρώτα προσωρινή πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, η οποία θα κοινοποιείται στον φορολογούμενο  γνωστοποιώντας τα στοιχεία που στηρίχθηκε η διοίκηση για να την σύνταξής της.
Στη συνέχεια θα δίνεται μία προθεσμία στο φορολογούμενο 20 ημερών για να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του και μετά θα συντάσσεται εντός μηνός η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου η οποία θα περιέχει υποχρεωτικά τη θέση της διεύθυνσης ελέγχου σχετικά με τις απόψεις του φορολογουμένου (η θα δέχεται η διοίκηση αυτά που λέει ο φορολογούμενος ή θα τα απορρίπτει αιτιολογημένα).

Στην πράξη αυτή υποχρεωτικά θα αναφέρεται το είδος του έλεγχου που αφορά  (πλήρης η μερικός) καθότι εάν η πράξη εκδοθεί μετά από πλήρη έλεγχο δεν μπορεί να γίνει διόρθωση παρά μόνο εάν υπάρχουν νέα στοιχεία, σε αντίθεση με τους μερικούς ελέγχους μπορεί να γίνει διόρθωση της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού.

Τα πρόστιμα του άρθρου 53,57 επιβάλλονται  από την βεβαίωση και μετά  και η βεβαίωση γίνεται με την κοινοποίηση της πράξης.

Για τους ελέγχους πριν την 1.1.2014 (Που έχουν εκδοθεί εντολές και ο έλεγχος είτε έχει ξεκινήσει είτε όχι)

Για όσες εντολές ελέγχου έχουν εκδοθεί πριν την 1.1.2014 και έχει αρχίσει ο έλεγχος θα ακολουθούνται οι παλαιές διαδικασίες και θα εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου.

Για όσες δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος θα ακολουθούνται πλέον οι διατάξεις του κεφαλαίου 7 του ΚΦΔ
Σε αυτές τις περιπτώσεις θεωρείτε ότι έχει ξεκινήσει ο έλεγχος :
Για τα νομικά πρόσωπα, όταν έχουν θεωρηθεί τα βιβλία της ελεγχόμενης επιχείρησης ή έχει δοθεί πρόσκληση για προσκόμιση αυτών ή επίδειξη αυτών.
Για τα φυσικά πρόσωπα όταν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις με την έκδοση της εντολής δεν μπορεί ο ελεγχόμενος να υποβάλει συμπληρωματική δήλωση για το φορολογικό αντικείμενο και για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ελέγχεται. (άρθρα 18‐19)

Οι προληπτικοί έλεγχοι θα γίνεται από ανεξάρτητη διεύθυνση που θα υπάγεται στον ΓΓΔΕ.

Πως ο φορολογούμενος θα γνωρίζει ότι βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου.
-Όταν ο ελεγχόμενος είναι νομικό πρόσωπο, θα πρέπει οι υπηρεσίες του Υπ.Οικ. να στέλνουν έγγραφη ειδοποίηση και να ενημερώνουν τον φορολογούμενο πριν ξεκινήσει ο έλεγχος.

Πλέον ο έλεγχος πλέον ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της εντολής ελέγχου και όχι από την ημερομηνία σφράγισης των βιβλίων (άρθρα 23‐25)

Κατά τον έλεγχο, η είσοδος στην οικία του φορολογούμενου (που έχει δηλωθεί ως έδρα) επιτρέπεται μόνο με εισαγγελική άδεια (άρθρο 25)

Σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος διαφωνεί με τα ευρήματα του ελέγχου, τότε υποχρεωτικά προσφεύγει στην κεντρική Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης (σε αντικατάσταση της Επιτροπής 70Α και Β), προτού προσφύγει στα δικαστήρια (άρθρο 63).

Μπορεί να αποφύγει την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης και να προσφύγει απευθείας στα δικαστήρια μόνο για τις περιπτώσεις του προληπτικού προσδιορισμού φόρου (άρθρο 35)

 Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.