Πνοή στην αγορά εργασίας

Οδηγός Υλοποίησης των Έργων για τους Δικαιούχους του Προγράμματος: «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»
January 14, 2014
elegxos etairia
Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
January 15, 2014

Πνοή στην αγορά εργασίας

nea, εσπα, αναπυξιακός, νόμος, επιδοτήσεις

14/1/2014

 

Το πρόγραμμα νέων ελεύθερων επαγγελματιών δίνει επιδότηση 10.000 ευρώ

 

Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της ατομικής επιχείρησης που θα φτιαχτεί από άνεργο ή από άνεργο που θα συμμετάσχει κατά τουλάχιστον 51% σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ ή ΙΚΕ.

 

Έλα να φτιάξουμε μαζί με τα ειδικευμένα επιστημονικά στελέχη μας, την πρόταση υποβολής φακέλου σου,

Δυνατότητα οργάνωσης, εκτέλεσης και εποπτείας νέων ιδεών.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Δημόσια έργα και διαγωνισμοί

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

Η επιδότηση θα καταβληθεί σε 3 δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου 12μήνου ζωής της επιχείρησης, ως εξής:

  • 4.000 ευρώ με την έκδοση της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία» του ΟΑΕΔ,
  • 3.000 ευρώ μετά από 6 μήνες,
  • 3.000 ευρώ μετά από 12 μήνες.

Συνολικά θα διατεθούν 20 εκατ. ευρώ για επιδότηση των νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας έως 35 ετών που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Οι άνεργοι νέοι που θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα θα μπορούν από τις 30/12/2013 να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο πληροφοριακό σύστημα που θα λειτουργήσει στο site του ΟΑΕΔ.

Οι προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα

Από το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, θα δοθεί προτεραιότητα στους ανέργους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα, η οποία απαιτεί την ενεργή απασχόληση και παρουσία τους, σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία.

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν:

  • ηλικία έως 35 ετών,
  • κάρτα ανεργίας σε ισχύ μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης της επιχείρησης στη ΔΟΥ,
  • περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης στον ΟΑΕΔ, και
  • παρακολουθήσει και ολοκληρώσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας στον ΟΑΕΔ.

Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος στο ΦΕΚ (16/12/2013) και μετά.

 

 

Δεν είναι υποχρεωτικό να έχει γίνει η έναρξη πριν την υποβολή αίτησηςστο πρόγραμμα νέων ελεύθερων επαγγελματιών, σε κάθε περίπτωση όμως ο δικαιούχος θα πρέπει να προχωρήσει σε έναρξη το αργότερο μέσα σε 2 μήνες από την προέγκριση, δηλαδή τη θετική αξιολόγηση, της αίτησής του.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους – μέλους της ΕΕ, καθώς και οι ομογενείς με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα.

Οι άντρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, δηλαδή κατά το πρώτο έτος λειτουργίας τηςνέας επιχείρησης, οι ενταγμένοι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά ολοκληρώσει πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring).

Αιτήσεις σε 11 περιφέρειες της χώρας

Το πρόγραμμα νέων επαγγελματιών θα «τρέξει» στις εξής 11 περιφέρειες της χώρας:

Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος, Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.

 Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.