Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα νέων αγροτών – Περίοδος υποβολής (18/03/2014- με παράταση έως 06/06/2014)

dasokomia epidotisi espa
Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για το Μέτρο 123Α της Αγροτικής Ανάπτυξης
January 9, 2014
επίδομα θέρμανσης
Τις επόμενες ημέρες η καταβολή της τρίτης δόσης του επιδόματος θέρμανσης
January 10, 2014

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα νέων αγροτών – Περίοδος υποβολής (18/03/2014- με παράταση έως 06/06/2014)

Παραγωγή προϊόντων καπνού

09/01/2014

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα νέων αγροτών – Περίοδος υποβολής (18/03/2014-06/06/2014)

Από τις 18 Μαρτίου μέχρι τις 06 Ιουνίου 2014 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα νέων αγροτών, το οποίο δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 3255/Β΄/20.12.2013).

Στο πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα ενταχθούν περισσότεροι από 8.000 νέοι αγρότες κάτω των 40 ετών.

Στόχος του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» συνολικού προϋπολογισμού 140 εκατ. ευρώ είναι να διευκολυνθούν οι νέοι κλλιεργητές κατά την αρχική τους εγκατάσταση.

Έλα να φτιάξουμε μαζί με τα ειδικευμένα επιστημονικά στελέχη μας, την πρόταση υποβολής φακέλου σου.

Δυνατότητα οργάνωσης, εκτέλεσης και εποπτείας νέων ιδεών.

Σχετικές μας Υπηρεσίες:

Δικαιούχοι οι εγγεγραμμένοι στο ΟΣΔΕ νέοι αγρότες

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για επιδότηση έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το 14μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στο πρόγραμμα νέων αγροτών.

Οι δικαιούχοι πρέπει παράλληλα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και φερεγγυότητα και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους.
Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του Μέτρου. Πιο συγκεκριμένα ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος περιοχής:
Ορεινής ή μειονεκτικής Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και Οικισμού.
Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.
Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 Μ.Α.Ε. = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος) και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις του Κεφ. I.Γ2.
Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.
Υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τη διαρθρωτική προσαρμογή της εκμετάλλευσής τους, αλλά και για την απόκτηση ή συμπλήρωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εφόσον απαιτούνται.
Αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις.
Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων (Κεφ. I.Γ3).

Για να τηρείται ο όρος της πρώτης φοράς για την εγκατάσταση του υποψηφίου ως αρχηγού γεωργικής εκμετάλλευσης, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης στη γεωργική εκμετάλλευση και της λήψης της απόφασης έγκρισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 18 μήνες.
Μέχρι €20.000 η ενίσχυση από το πρόγραμμα νέων αγροτών
Οι νέοι που θα ενταχθούν θα λάβουν την επιδότηση σε 3 δόσεις και μπορούν να λάβουν το 70% του ύψους της εγκεκριμένης χρηματοδότησης ως προκαταβολή. Σημειώνεται ότι το ύψος της χρηματοδότησης κυμαίνεται βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής, οι περιοχές εφαρμογής του προγράμματος είναι αυτές της τέως επαρχίας
Τροιζηνίας και των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, Αγκιστρίου, Αίγινας, Σαλαμίνας, Πόρου, Σπετσών και
Ύδρας, καθώς και οι αναφερόμενες παρακάτω:

Ανατολική Αττική
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΑΥΛΩΝΟΣ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΩΡΩΠΙΩΝ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ& ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΕΡΑΤΕΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΒΑΡΝΑΒΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ& ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Δυτική Αττική
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ  ΒΙΛΙΩΝ

ΕΡΥΘΡΩΝ & ΟΙΝΟΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Τέως επαρχία Τροιζηνίας

Κύθηρα, Αντικύθηρα, Αγκίστρι, Αίγινα, Σαλαμίνα, Πόρος, Σπέτσες, Ύδρα

Αναλυτικότερα η κατανομή των πιστώσεων ανά Περιφέρεια έχει ως εξής:
Περιφέρεια / Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης σε ευρώ

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 12.600.000
Κεντρικής Μακεδονίας 32.400.000
Δυτικής Μακεδονίας 6.300.000
Θεσσαλίας 13.600.000
Ηπείρου 5.100.000
Ιονίων Νήσων 1.400.000
Δυτικής Ελλάδος 15.500.000
Στερεάς Ελλάδος 5.900.000
Πελοποννήσου 14.700.000
Αττικής 700.000
Βορείου Αιγαίου 7.400.000
Νοτίου Αιγαίου 1.600.000
Κρήτης 22.800.000
ΣΥΝΟΛΟ 140.000.000

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1 Περιοχή μόνιμης κατοικίας Ορεινή 7.500
Μειονεκτική 5.000
Λοιπές Περιοχές 2.500
2 Προσανατολισμός παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση Κτηνοτροφική 7.500
Φυτική 7.500
Μικτή – Μελισσοκομία 5.000
3 Επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση > από το 120% του Εισοδήματος Αναφοράς 5.000
80% – 120% του Εισοδήματος Αναφοράς 2.500
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ – ΣΥΝΟΛΟ Μέγιστο 20.000
Ελάχιστο 10.000

Περισσότερες πληροφορίεςΥποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα νέων αγροτών
Οι ενδιαφερόμενοι νέοι αγρότες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση – φάκελο υποψηφιότητας (σε δύο αντίγραφα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο με όλα τα δικαιολογητικά, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, ως αποδεικτικό υποβολής.
Η υποβολή γίνεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου της
μόνιμης κατοικίας τους από 18-3-2014 έως 16-5-2014.

Έλα να φτιάξουμε μαζί με τα ειδικευμένα επιστημονικά στελέχη μας, την πρόταση υποβολής φακέλου σου.

Δυνατότητα οργάνωσης, εκτέλεσης και εποπτείας νέων ιδεών.

Σχετικές μας Υπηρεσίες:

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα νέων αγροτών μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στις κατά τόπους Διευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών.
Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης των υποψηφίων νέων γεωργών στο Μέτρο 112, οι εμπλεκόμενοι φορείς καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των δικαιούχων, έχουν αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.grκαι www.agrotikianaptixi.gr.

Comments are closed.