Θα πρέπει να απογραφούν στο Ι.Κ.Α. και οι αυτοαπασχολούμενοι – Ένταξη στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 1/12/2013 ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. – ΤΑ.Π.Ι.Τ. και Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

ρύθμιση οφειλών
Χωρίς υποχρεώση μηχανισμού ή ταμειακής οι γιατροί, δικηγόροι κλπ από 1.1.2014
December 31, 2013
λογιστές, φοροτεχνικοί, επιδοτήσεις, εσπα, νέος, αναπτυξιακός
Προθεσμίες υποβολής όλων των δηλώσεων, των εκκαθαρίσεων και των δόσεών τους
January 2, 2014

Θα πρέπει να απογραφούν στο Ι.Κ.Α. και οι αυτοαπασχολούμενοι – Ένταξη στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 1/12/2013 ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. – ΤΑ.Π.Ι.Τ. και Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

έκδοση σύνταξης enasima

02/01/2014

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων
/ Αγ. Κωνσταντίνου 8, 104 31 Αθήνα
210-5215109, 210-5215460, 5215340, 5215343, 5215345,
fax: 210-5225137,
email: [email protected]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένταξη ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. – ΤΑ.Π.Ι.Τ. και Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 1/12/2013. – Απογραφή αυτοαπασχολούμενων.

Από τις Διοικήσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – Ε.Τ.Ε.Α. – ΤΑ.Π.Ι.Τ. και Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα από την ολομέλεια της Βουλής, εντάσσονται στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 1/12/2013, και οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) και υπέρ του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.).

Από την ανωτέρω ημερομηνία, οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό υπαγόμενο στην Ασφάλιση των Φορέων αυτών και στην Ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούνται να δηλώνουν τις Ασφαλιστικές Εισφορές στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) που υποβάλλουν σύμφωνα με την ισχύουσα για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νομοθεσία.

Την υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. έχουν και αυτοαπασχολούμενοι ήδη ασφαλισμένοι στο Ε.Τ.Ε.Α., το ΤΑ.Π.Ι.Τ., και στο Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

Επειδή τα πρόσωπα της κατηγορίας αυτής, δηλαδή οι αυτοαπασχολούμενοι και ήδη ασφαλισμένοι στους ανωτέρω φορείς, είναι πιθανόν να μην έχουν απογραφεί μέχρι σήμερα στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο Ενιαίο Μητρώο Εργοδοτών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), καλούνται μέχρι 15/1/2014 να μεταβούν στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους προκειμένου να τους αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου και Αριθμός Μητρώου Εργοδότη.

Τα έντυπα των σχετικών αιτήσεων είναι διαθέσιμα στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος (www.ika.gr / Άντληση εντύπων / Εργαλεία).

Τονίζεται ότι χωρίς απόδοση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου και Αριθμού Μητρώου Εργοδότη δεν είναι δυνατή υποβολή (Α.Π.Δ.) από τους αυτοαπασχολούμενους που υπάγονται ήδη στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ, του ΤΑ.Π.Ι.Τ. και του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σχετικές μας Υπηρεσίες:

Υπηρεσίες του πολίτη

Λογιστικές Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Συνταξιοδοτικά – Ασφαλιστικά – Εργατικά

Comments are closed.