Μένει στο 13% ο ΦΠΑ εστίασης, μέχρι το τέλος του 2014

λογιστικές υπηρεσίες
Οι διατάξεις για την αναστολή των πλειστηριασμών μέχρι το τέλος του 2014.
December 20, 2013
sprider
Σε καθεστώς πτώχευσης η Sprider
December 20, 2013

Μένει στο 13% ο ΦΠΑ εστίασης, μέχρι το τέλος του 2014

etoima geumata

20/12/2013

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του νομοσχεδίου  “ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ” που κατατέθηκε εσπευσμένα στην βουλή, παρατείνετε  έως το τέλος του 2014 ο μειωμένος ΦΠΑ στην εστίαση.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Υπηρεσίες του Πολίτη

Αναλυτικά η Αιτιολογική  :

Επί του άρθρου 14:

Με τις διατάξεις του άρθρου 14 διατηρείται ο μειωμένος συντελεστής (13%) στην εστίαση μέχρι και 31.12.2014. Πράγματι, δεδομένου ότι η πιλοτική εφαρμογή του συντελεστή αυτού από 1.8.13 μέχρι σήμερα δεν οδήγησε σε σημαντική μείωση των εσόδων του δημοσίου, προτείνεται η διατήρησή του στο μέλλον. Οι προτεινόμενες διατάξεις έχουν στόχο τη διατήρηση των τελικών τιμών στον τομέα και της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας στον τουριστικό τομέα γενικά, καθώς και του περαιτέρω περιορισμού της φοροδιαφυγής.

Και το σχέδιο νόμου

Άρθρο 14
Ρυθμίσεις Φ.Π.Α.

1.    Η παράγραφος 30 του Κεφαλαίου Α΄ «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5.α του άρθρου ενδέκατου του ν. 4211/13 (Α’ 256), συνεχίζει να ισχύει  μέχρι 31.12.2014.
2.    Η αναστολή κατάργησης της παραγράφου 6 του Κεφαλαίου Β΄ – «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ,  του Κώδικα ΦΠΑ, που έγινε με την παράγραφο 14 του άρθρου 74 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), ισχύει μέχρι 31.12.2014.
3.    Η αναστολή ισχύος της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Γ΄ «Εξαιρέσεις από το Παράρτημα» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, που υιοθετήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 74 του ν. 4172/2013, ισχύει μέχρι 31.12.2014.

 Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.