Η φορολογική εξομοίωση της προσωπικής εταιρείας, προς την κεφαλαιουχική

πληστηριασμοί, ρύθμιση, οφείλων
Σφραγίδα της Χάγης
December 4, 2013
λογιστικές υπηρεσίες
Eως τις 6 Φεβρουαρίου η μεταφορά δηλώσεων για τα αυθαίρετα
December 5, 2013

Η φορολογική εξομοίωση της προσωπικής εταιρείας, προς την κεφαλαιουχική

nea, εσπα, αναπυξιακός, νόμος, επιδοτήσεις

5/12/2013

Εκτός από το γεγονός ότι με το άρθρο 3, παρ. 1, του Ν 4110/2013 αντικαθίσταται το άρθρο 10 του ΚΦΕ(Φορολογία εισοδήματος προσωπικών εταιρειών κ.λπ.) και συνεπώς, καταργείται η διαδικασία φορολόγησης των προσωπικών εταιρειών με τις «επιχειρηματικές αμοιβές», ταυτόχρονα καθιερώνεται ενιαίος συντελεστής φόρου 26% και για τις  εταιρείες αυτές, εφόσον τηρούν διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ. Δηλαδή με κοινό παρανομαστή την κατηγορία τήρησης λογιστικών βιβλίων κατά την διπλογραφία (πρώην Γ’ κατηγορία του ΚΒΣ), όλα τα νομικά πρόσωπα (προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες), θα φορολογούνται με συντελεστή 26%, ενώ θα υφίστανται την επιπλέον φορολόγηση επί της διανομής των κερδών.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

Όπως έχουμε ήδη επισημάνει σε προηγούμενα σημειώματα, το σύστημα της φορολόγησης με τις επιχειρηματικές αμοιβές, είχε όντως, το υπολογίσιμο πλεονέκτημα της διάσπασης του εισοδήματος της προσωπικής εταιρείας, κατά ένα μέρος στο επίπεδο του νομικού προσώπου και κατά ένα δεύτερο μέρος στο επίπεδο των φυσικών προσώπων, ομορρύθμων εταίρων. Ασφαλώς, υπήρχε ο κίνδυνος, οι «επιχειρηματικές αμοιβές» να προσθέτονταν σε λοιπά εισοδήματα των υπόχρεων εταίρων και περαιτέρω να φορολογούνταν με τον ανώτατο συντελεστή (45%) της κλίμακας του άρθρου 9, ωστόσο σε κάθε περίπτωση ήταν μια κατάσταση που σε κάποιο βαθμό, μπορούσε να «μεθοδευτεί» νόμιμα, ώστε να προκύπτει η, όσο το δυνατόν, μικρότερη συνολική φορολογική επιβάρυνση.

Πέραν αυτού, οι εκτεταμένες αλλαγές που συντελούνται τα τελευταία τρία χρόνια σε όλα τα φορολογικά αντικείμενα αλλά και στη γενικότερη φιλοσοφία της φορολόγησης των εταιρικών εισοδημάτων (και όχι μόνο), «ανάγκασαν» τον νομοθέτη να καθορίσει πλαίσιο διατάξεων (Ν 4072/2012), μέσω των οποίων συγκεκριμενοποιείται και ορίζεται η νομική φυσιογνωμία των προσωπικών εταιρειών. Συνεπώς, έχουμε τον ΚΝ 2190/1920 για τις ΑΕ, τον Ν 3190/1955 για τις ΕΠΕ, τον Ν 4072/2012 για τις ΙΚΕ (άρθρα 43 έως 118) και επίσης τον ως άνω νόμο (4072/2012) για τις ΟΕ/ΕΕ/Αφανή Εταιρεία/Κοινοπραξία (άρθρα 249 έως 294). Όλα τα νομοθετήματα αυτά αποτελούν το αποκαλούμενο Εταιρικό Δίκαιο. Παράλληλα ο νομοθέτης επιθυμεί να «επιλύσει» και τα ζητήματα της φορολογικής αντιμετώπισης των εισοδημάτων των νομικών προσώπων, σε μια προοπτική ίσης μεταχείρισης, ώστε οι λόγοι που κάποιοι (επίδοξοι εταίροι) αποφασίζουν την σύσταση εταιρείας, να περιορίζονται σε εμπορικά και εταιρικής μορφής επιχειρήματα και όχι σε θέματα που διαφοροποιούν την τελική φορολογική τους υποχρέωση. Επομένως, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, όταν μια πχ, ομόρρυθμη εταιρεία, τηρεί διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ και συντάσσει ισολογισμό, αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο, ως προς την συνολική φορολογική της επιβάρυνση, με την ΑΕ, ή την ΕΠΕ. Τα ανωτέρω ισχύουν για εισοδήματα που θα αποκτηθούν, από 1/1/2013.

Παράδειγμα:

Ομόρρυθμη εταιρεία που τηρεί απλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ, με τρεις εταίρους, κατά την χρήση 2013 παρουσιάζει λογιστικά κέρδη 60.000 ευρώ. Μετά την φορολογική αναμόρφωση, τα φορολογητέα κέρδη διαμορφώνονται στο ποσό των 65.000 ευρώ. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΚΦΕ, ο φόρος που οφείλει η προσωπική εταιρεία είναι (άρθρο 3, Ν 4110/2013):

50.000 x 26% = 13.000 ευρώ

15.000 x 33% =   4.950 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ        17.950 ευρώ

Άρα, τα υπόλοιπα λογιστικά κέρδη (60.000 – 17.950 = 42.050 ευρώ) θα διανεμηθούν όπως θα αποφασίσουν οι εταίροι, χωρίς να υπάρχει περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση.

Στην περίπτωση όμως που η ΟΕ τήρησε κατά το 2013 διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ, με τα ίδια δεδομένα, η φορολογική επιβάρυνση θα είναι η εξής:

65.000 x  26% = 16.900 ευρώ

Δηλαδή, το συνολικό (καθαρό και φορολογητέο) εισόδημα υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή 26%.

Περαιτέρω όμως κατά την διανομή, θα εφαρμοσθούν οι (νέες) διατάξεις του άρθρου 55 (ΚΦΕ), οπότε αν οι εταίροι αποφασίσουν να διανείμουν τα υπόλοιπα κέρδη (60.000 – 16.900 = 43.100 ευρώ), θα πρέπει να επιβαρυνθούν με επί πλέον φόρο 10%:

43.100 x 10% = 4.310 ευρώ

Σημειώνουμε ότι σε κάθε περίπτωση, για τις προσωπικές εταιρείες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 55 του ΚΦΕ, όταν υπάρχει διανομή κερδών και φυσικά όλες οι διατάξεις των άρθρων 98 του ΚΦΕ και επόμενα (παρ. 1, άρθρο 3, Ν 4110/2013).

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

Comments are closed.