Δυνατότητα Χορήγησης προκαταβολής επιχορήγησης μέσω εγγυητικών επιστολών στο πλαίσιο των νόμων 3299/2004 και 3908/2011

λογιστικές υπηρεσίες
Eως τις 6 Φεβρουαρίου η μεταφορά δηλώσεων για τα αυθαίρετα
December 5, 2013
πληστηριασμοί, ρύθμιση, οφείλων
Από ποια αδικήματα κινδυνεύουν όσοι εισέπρατταν παράνομες συντάξεις ή παροχές.
December 5, 2013

Δυνατότητα Χορήγησης προκαταβολής επιχορήγησης μέσω εγγυητικών επιστολών στο πλαίσιο των νόμων 3299/2004 και 3908/2011

epidotisi espa

5/12/2013

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90) και μετά τη δημοσίευση του Π.Δ. 158/2013 (A΄250), παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της αναλογούσας επιχορήγησης της επένδυσης με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10% για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 3299/2004 (Α΄261) και 3908/2011 (Α΄8).

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Banking solutions  –   Asset management

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να κάνουν χρήση της ως άνω ευεργετικής διάταξης, ότι η υπηρεσία μας δύναται να εξυπηρετήσει σχετικά αιτήματα εντός του έτους, εφόσον αυτά υποβληθούν έως τις 23 Δεκεμβρίου 2013.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας επισυνάπτεται στη παρούσα ανακοίνωση πρότυπο κείμενο εγγυητικής επιστολής.

Συνημμένο: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής

Από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.