ΟΑΕΕ: Χωρίς προσωρινή σύνταξη όσοι οφείλουν πάνω από 20.000 ευρώ

eikonika timologia logistika
Τροποποιήσεις στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο για πολύτεκνους-άνεργους
November 26, 2013
epidotisi espa
Παρατάθηκε η διάρκεια του Προγράμματος Εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών έως την 30.06.2014
November 26, 2013

ΟΑΕΕ: Χωρίς προσωρινή σύνταξη όσοι οφείλουν πάνω από 20.000 ευρώ

Έκδοση συντάξεων ensima

26/11/2013

Χωρίς προσωρινή σύνταξη μένουν όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες χρωστούν πάνω από 20.000 ευρώ – ακόμη και από οφειλές εισφορών για αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης – ή δεν προσκομίζουν, εντός τριμήνου από την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος, τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

O OAEE μέσω εγκυκλίου σχετικά με την χορήγηση προσωρινής σύνταξης στις περιπτώσεις: Α) Θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με συνυπολογισμό αναγνωριζόμενων χρόνων Β) Διακοπής του επαγγέλματος μεταγενέστερα της αίτησης συνταξιοδότησης, υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου  38 ν. 3996/2011 δεν μπορεί να απονεμηθεί προσωρινή σύνταξη εάν κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος οφείλεται – συμπεριλαμβανομένης και της οφειλής από αναγνώριση χρόνων – ποσό μεγαλύτερο του 30πλασίου του κ.ο. συντάξεων γήρατος του ΟΑΕΕ (για Παλαιούς ασφαλισμένους) ή των Νέων ασφαλισμένων (πλήρες ή μειωμένο) με ανώτατο όριο το ποσό των 20.000 ευρώ.

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.