Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε νέα, υπό ανέγερση ή υφιστάμενα κτίρια, γυμναστήρια και κολυμβητήρια, των Ο.Τ.Α. και των Δημοτικών Επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α.

Επεξεργασία λυμάτων στην Περιφέρεια Αττικής
November 16, 2013
diagwnismoi epidotisi espa
Ανατροπές-σοκ μέσω επιχειρησιακών συμβάσεων: Καταβολή δεδουλευμένων ανά… τρίμηνο
November 18, 2013

Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε νέα, υπό ανέγερση ή υφιστάμενα κτίρια, γυμναστήρια και κολυμβητήρια, των Ο.Τ.Α. και των Δημοτικών Επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α.

Στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης δύνανται να χρηματοδοτηθούν πράξεις οι οποίες διαθέτουν συμβάσεις σε ένα ή περισσότερα υποέργα (εργολαβίες), έχουν κάνει έναρξη εργασιών, έχουν υλοποιήσει έως την ημερομηνία έναρξης υποβολής της παρούσας πρόσκλησης τουλάχιστον το 5% του π/υ των έργων και εφόσον οι πράξεις αυτές οδηγούν σε ολοκληρωμένα και λειτουργικά έργα εντός της περιόδου επιλεξιμότητας της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Δημόσια έργα και διαγωνισμοί

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

– See more at: https://ilfconsult.com/2013/11/15/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%8E%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84/#sthash.Y9Iq6tVU.dpuf

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Δημόσια έργα και διαγωνισμοί

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Δημόσια έργα και διαγωνισμοί

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

– See more at: https://ilfconsult.com/2013/11/15/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%8E%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84/#sthash.cRxvjDj4.dpuf

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη”

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

100% (Ταμείο Συνοχής)

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Περιβάλλον

Κατηγορία δικαιούχων

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθμού)

Άλλα νομικά πρόσωπα

Σε ποιους απευθύνεται

ΟΤΑ και Δημοτικές Επιχειρήσεις των ΟΤΑ

Όροι και προϋποθέσεις

Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από την ΕΥΔ ανάλογα με το είδος της πράξης:

  1. Στοιχεία νομιμότητας και κυριότητας των κτιρίων (οικοδομική άδεια, μετεγγραφή των υπαρχόντων ακινήτων στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο κτλ)
  2. Για τα υφιστάμενα κτίρια Πιστοποιητικό/ά Ενεργειακής Απόδοσης ανά κτίριο ή θερμική ζώνη, κατόπιν Ενεργειακής Επιθεώρησης, με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 100/6.10.10 και τον εγκεκριμένο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
  3. Οριστικές Μελέτες νέων βιοκλιματικών και ενεργειακής αναβάθμισης υφισταμένων κτιρίου/ων και εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ (υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από μηχανικούς και εγκεκριμένες από τον αρμόδιο φορέα), συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης κόστους – οφέλους στην οποία να τεκμηριώνεται η επιλογή των παρεμβάσεων
  4. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου

Προϋπολογισμός

€ 25.000.000

Περίοδος υποβολής

από 18/6/2013 έως 31/12/2015

Comments are closed.