Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας – Πρόσληψη ανέργων σε Κοινωνικές Δομές & Λειτουργία Κοινωνικών Δομών που θα παρέχουν υπηρεσίες σε αστέγους και άτομα σε κατάσταση φτώχειας

diaxeirisi etairia
Επενδυτική πρωτοβουλία για ελληνικές επιχειρήσεις
November 15, 2013
Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση του Προγράμματος στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
November 16, 2013

Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας – Πρόσληψη ανέργων σε Κοινωνικές Δομές & Λειτουργία Κοινωνικών Δομών που θα παρέχουν υπηρεσίες σε αστέγους και άτομα σε κατάσταση φτώχειας

 15/11/2013Προσκλήσεις – ΠροκηρύξειςΕθνικό Δίκτυο Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας – Πρόσληψη ανέργων σε Κοινωνικές Δομές & Λειτουργία Κοινωνικών Δομών που θα παρέχουν υπηρεσίες σε αστέγους και άτομα σε κατάσταση φτώχειαςΤο πρόγραμμα αφορά στην δημιουργία νέων ή τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών που παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε αστέγους και άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια όπως : Κοινωνικά παντοπωλεία, Κοινωνικά φαρμακεία, Ανοιχτά κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων, Υπνωτήρια, Δομές παροχής Συσσιτίων, Δημοτικοί Λαχανόκηποι, Τράπεζες χρόνου, Γραφεία Διαμεσολάβησης), σε Δήμους όλης της χώρας, με πληθυσμό άνω των 80.000 κατοίκων. Θα χρηματοδοτηθεί η λειτουργία 195 Κοινωνικών Δομών σε όλη την Ελλάδα για διάστημα 24 μηνών. Στις Δομές αυτές θα δημιουργηθούν, και θα χρηματοδοτηθούν για το ίδιο διάστημα, 850 νέες θέσεις εργασίας για άνεργους έως 30 ετών.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (σωματεία, Ιδρύματα κλπ) οι οποίοι συμπράττουν με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που νομίμως υλοποιούν δράσεις κοινωφελούς/κοινωνικού χαρακτήρα.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Δημόσια έργα και διαγωνισμοί

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κοινωνική Ενσωμάτωση – Κοινωνικές Υπηρεσίες , Απασχόληση – Εργασία

Κατηγορία δικαιούχων

Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

Σε ποιους απευθύνεται

  • Άτομα σε Κατάσταση Φτώχειας & Άστεγοι
  • Άνεργοι

 

Όροι και προϋποθέσεις

α) Άτομα σε Κατάσταση Φτώχειας & Άστεγοι:Η επιλογή του πληθυσμού που θα ωφεληθεί από τις Κοινωνικές …

α) Άτομα σε Κατάσταση Φτώχειας & Άστεγοι:
Η επιλογή του πληθυσμού που θα ωφεληθεί από τις Κοινωνικές Δομές θα γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα καθοριστούν από τον Φορέα που έχει αναλάβει τη λειτουργία κάθε Δομής, σε συνεργασία με τον συμπράττοντα Δήμο.
β) Άνεργοι:
Προκειμένου να προσληφθούν στις Δομές, οι άνεργοι θα πρέπει:
• να είναι μέχρι 30 ετών
• να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ
• να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που καθορίζονται από τις προδιαγραφές κάθε τύπου Κοινωνικής Δομής.
Εκτός από τα τυπικά προσόντα, η επιλογή των ανέργων θα βασιστεί, μεταξύ άλλων, και σε κριτήρια που αφορούν στην κοινωνική, οικογενειακή, και οικονομική τους κατάσταση (χρονικό διάστημα ανεργίας, χαμηλό ατομικό εισόδημα, μέλη ευπαθών ομάδων, συμμετοχή σε δράσεις εθελοντισμού κ.α.).

Προϋπολογισμός

€ 28.771.000

Περίοδος υποβολής

από 1/11/2012 (Ανοιχτό )

Ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος διαφέρει για κάθε Κοινωνική Δομή, συνεπώς είναι απαραίτητη η απευθείας επικοινωνία με τους υπεύθυνους Φορείς. Σε πρώτη φάση, οι Φορείς ανακοινώνουν τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για ανέργους και αμέσως μόλις προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό ξεκινά η λειτουργία της Δομής.

Που απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι :

 

α) Άτομα σε Κατάσταση Φτώχειας & Άστεγοι:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στους συμπράττοντες Δήμους, καθώς και στους Φορείς που θα λειτουργήσουν τις Δομές, προκειμένου να ενημερώνονται για τον χρόνο λειτουργίας της κάθε μίας και τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής.
β) Άνεργοι:
Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να προσληφθούν στις Δομές, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στους Υπεύθυνους Φορείς, σε ημερομηνία που ανακοινώνει ο κάθε Φορέας.

 

 

 

 

 

 Eδώ, Δίνουμε Λύση

 

Comments are closed.