Παράταση έως την 31.12.2013 για την υπαγωγή των μισθώσεων στο ΦΠΑ από τους εκμετελευτές ακινήτων.

Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών οχημάτων
Οι διαδικασίες κατάθεσης πινακίδων αυτοκινήτων
November 12, 2013
epidotisi espa
Θεσπίζεται τέλος πλόων για σκάφη άνω των 7 μέτρων.
November 12, 2013

Παράταση έως την 31.12.2013 για την υπαγωγή των μισθώσεων στο ΦΠΑ από τους εκμετελευτές ακινήτων.

λογιστικές υπηρεσίες

12/11/2013

Με την τροπολογία που προστέθηκε στο σχέδιο νόμου ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής Αμυντικά Συστήματα Α.Ε.» ρυθμίζεται επίσης και το θέμα της υποβολής της αίτησης για την επιλογή του τρόπου φορολόγησης της μίσθωσης από τους εκμεταλλευτές ακινήτων.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Νομικές Υπηρεσίες

Αιτιολογική έκθεση 
Mε τις προτεινόμενες διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού παρέχεται η δυνατότητα σε εκμεταλλευτές ακινήτων οι οποίοι δεν πρόλαβαν λόγω περιορισμένου χρόνου κατά την πρώτη εφαρμογή, να υποβάλλουν αίτηση επιλογής φορολόγησης της μίσθωσης μέχρι 30.6.2013, να υποβάλουν την εν λόγω αίτηση έως τις 31.12.2013, προκειμένου η επιλογή φορολόγησης να ισχύει από 1.1.2013 ή από το χρόνο κατά τον οποίο έχουν επιβάλλει ήδη ΦΠΑ σε προηγούμενες χρήσεις.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 2, η προθεσμία 30.6.2013 που προβλέπεται για την υποβολή αίτησης επιλογής φορολόγησης για πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί από 1.1.2013 παρατείνεται μέχρι 31.12.2013. Επίσης, ορίζεται ότι ο φόρος που οφείλεται για πράξεις που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013 πρέπει να καταβληθεί  με την περιοδική δήλωση του Δεκεμβρίου ή του τέταρτου τριμήνου του 2013.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 3, ορίζεται ότι εκμεταλλευτές ακινήτων οι οποίοι είχαν ήδη επιβάλει ΦΠΑ για μισθώσεις που πραγματοποίησαν πριν την 1.1.2013 μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση επιλογής φορολόγησης μέχρι 31.12.2013.


Σχέδιο νόμου
 

Άρθρο 3
Υποβολή περιοδικών  δηλώσεων Φ.Π.Α.  από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι  σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και  τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ.

…………
2.    Το τέταρτο  εδάφιο της περίπτωσης δ (ii) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Κώδικα ΦΠΑ  (ν.2859/2000, Α΄ 248), αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η αίτηση επιλογής φορολόγησης μπορεί να υποβληθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, με έναρξη εφαρμογής από 1.1.2013, με την προϋπόθεση ότι, με την περιοδική δήλωση του Δεκεμβρίου ή του τέταρτου τριμήνου θα καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί για το διάστημα από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013.»
3.    Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ (ii) της παραγράφου 2, του άρθρου 8 του Κώδικα ΦΠΑ  , αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η υποβολή αίτησης επιλογής φορολόγησης μέχρι 31.12.2013.»

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

Comments are closed.