Δελτίο Τύπου Ρύθμιση Καθυστερούμενων Ασφαλιστικών Εισφορών στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Συνταξιοδοτικά
«Παράθυρο» για σύνταξη στα 55 ανοίγει ρύθμιση που θα ισχύει μέχρι τα τέλη του 2013- Ποια είναι τα κριτήρια [λίστα]
October 31, 2013
λογιστές, αθηνών, φοτοτεχνικοί, επιδοτήσεις
Οι φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις μηνός Νοεμβρίου
November 1, 2013

Δελτίο Τύπου Ρύθμιση Καθυστερούμενων Ασφαλιστικών Εισφορών στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΙΚΑ

1/11/2013

Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. υπενθυμίζει στους εργοδότες που έχουν καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές, και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, ότι παρέχεται η δυνατότητα να προχωρήσουν στην εξόφληση αυτών, με την ένταξή τους στη ρύθμιση “Νέας Αρχής” του Ν. 4152/2013, για κεφαλαιοποιημένες οφειλές έως 31.12.2012.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση της “Νέας Αρχής” υποβάλλεται άπαξ σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα έως την 30.06.2017, με απαραίτητη ασφαλώς και την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.

Ωστόσο, η άμεση υπαγωγή στη ρύθμιση, καθώς και η συντομότερη αποπληρωμή των οφειλών, δίνει στους εργοδότες τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τομέγιστο δυνατό αριθμό μηνιαίων δόσεων, καθώς και από τη μέγιστη δυνατή έκπτωση επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31.12.2012, οφειλής. Υπενθυμίζουμε, ότι για κάθε μήνα καθυστέρησης υπαγωγής στη ρύθμιση, μετά την 30.06.2013, οι δόσεις μειώνονται αντίστοιχα.

Παράλληλα, όσον αφορά σε οφειλές μισθολογικών περιόδων απασχόλησης από 01.01.2013 έως 30.06.2013, αυτές θα ρυθμίζονται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Κατά συνέπεια, η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., εκτιμώντας τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, καλεί όλους τους οφειλέτες του Ιδρύματος να υποβάλουν άμεσα σχετική αίτηση στα αρμόδια υποκαταστήματα, προκειμένου να επωφεληθούν των ευνοϊκών διατάξεων για το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό δόσεων και των ιδιαίτερα σημαντικών εκπτώσεων, αξιοποιώντας στο έπακρο τη δυνατότητα που τους παρέχεται.

 Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.