Αναλυτικά Αποτελέσματα της δράσης “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013”

epidotiseis espa
17.000 επιχειρηματικά σχέδια στο πρόγραμμα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις «Εμπόριο, μεταποίηση, τουρισμός»
October 31, 2013
Έκδοση συντάξεων ensima
Παράθυρο για σύνταξη έως το τέλος του χρόνου
October 31, 2013

Αναλυτικά Αποτελέσματα της δράσης “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013”

epidotisi espa

30/10/2013

Εκδόθηκαν τα αναλυτικά αποτελέσματα της Δράσης «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Στα Σχετικά Αρχεία έχουν αναρτηθεί οι αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα ανά Περιφέρεια

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.