Προθεσμία υποβολής αιτημάτων θεραπείας δυνάμει του άρθρου 23 παρ. 3 του Ν.4146/2013

τράπεζες daneia rithmisi ofeilwn
Δάνεια 2,06 δις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ως το τέλος του χρόνου
October 17, 2013
φωτοβολταικα epidotisi espa
Αποσύρθηκε η τροπολογία για τα φωτοβολταϊκά
October 18, 2013

Προθεσμία υποβολής αιτημάτων θεραπείας δυνάμει του άρθρου 23 παρ. 3 του Ν.4146/2013

Νομική προστασία, υπερχρεμένα νοικυριά,

17/10/2013

Δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 3 του νόμου 4146/2013 και στο πλαίσιο μηχανογράφησης της διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων που αφορούν το νόμο 3299/2004, παρακαλούνται οι φορείς που έχουν υποβάλλει αιτήσεις θεραπείας για επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο του Ν.3299/2004, για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασής τους από την Υπηρεσία ή σχέδια, των οποίων η εξέταση έχει αναβληθεί να αποστείλουν ηλεκτρονικά έως τη Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 τα αιτήματα θεραπείας με τη μορφή συνημμένου αρχείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση[email protected] .

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Νομικές Υπηρεσίες

Tax People Solutions

Tax Business Solutions  Εγχώρια και Διεθνή Λογιστικά – Φοροτεχνικά Πρότυπα 
Οι φορείς καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα εξής:

1. Αντίγραφο της απόφασης επί της οποίας ασκείται αίτημα θεραπείας

2. Τεκμηρίωση και λοιπά δικαιολογητικά, του αιτήματος θεραπείας.

3. Τον αριθμό και την ημερομηνία πρωτοκόλλου του αιτήματος θεραπείας

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αυτή δεν αφορά αιτήματα επανεξέτασης που υποβληθήκανε δυνάμει του Ν. 4072/2012 και τα αιτήματα θεραπείας επί των αποφάσεων ολοκλήρωσης.

Επισημαίνεται ότι η κατάθεση των ανωτέρω, έως την ως άνω καταληκτική προθεσμία, είναι απολύτως απαραίτητη και για τεχνικούς λόγους προκειμένου να εξετασθούν έγκαιρα οι αιτήσεις θεραπείας.

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

Comments are closed.