Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού μέχρι 50.000 + ΦΠΑ 23% για αγορά Η/Υ

TITANIA ksenodoxeio epidotisi espa
ΤΙΤΑΝΙΑ HOTEL
October 16, 2013
diagwnismoi epidotisi espa
Έναρξη υπηρεσίας Μητρώου Εισροών-Εκροών Καυσίμων στην ΓΓΠΣ
October 17, 2013

Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού μέχρι 50.000 + ΦΠΑ 23% για αγορά Η/Υ

epidotisi espa logistika nomika

16/10/2013

Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, και Ανταγωνιστικότητας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, πρόκειται να αναθέσει με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 4/2002 και σύμφωνα με του κατωτέρω γενικούς και ειδικούς όρους το έργο «Προμήθεια Η/Υ-Περιφερειακών και Λοιπού Εξοπλισμού», το οποίο εντάσσεται στις Συγχρηματοδοτούμενες Ενέργειες του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής (Υποπρόγραμμα Α’)

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Δημόσια έργα και διαγωνισμοί

Δημόσιοι Διαγωνισμοί

 

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.