Πώς θα αδειάσουν οι τσέπες σας αυτόν τον μήνα!

οαεδ anergoi programmata
Από σήμερα οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό επίδομα του ΟΑΕΔ
October 14, 2013
δντ
Βόμβα ΔΝΤ για εφάπαξ φόρο 10% στις καταθέσεις
October 14, 2013

Πώς θα αδειάσουν οι τσέπες σας αυτόν τον μήνα!

eisfora allilegihs

14/10/2013

Αναδημοσιεύουμε από το Editorial Περιοδικού λογιστική prosvasis : τεύχος 387 το άρθρο του Απ.Αλωνιάτη

Στο σημερινό σημείωμα θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε και να κωδικοποιήσουμε υποχρεώσεις και αλλαγές που έχουν επέλθει τον τελευταίο καιρό.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Υπηρεσίες του Πολίτη

Tax People Solutions

Tax Business Solutions  Εγχώρια και Διεθνή Λογιστικά – Φοροτεχνικά Πρότυπα
· Παράταση της προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών στις εφορίες
Το Υπουργείο αναγκάστηκε να δώσει νέα παράταση στην υποβολή των δικαιολογητικών στις ΔΟΥ, «τα προσκομιζόμενα από τους φορολογούμενους δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από τις υπηρεσίες σας για έλεγχο και πέραν της ημερομηνίας που είχε οριστεί με το υπ’ αριθ. 1144717/Δ12/23.9.2013 έγγραφο, δηλαδή την 30.9.2013».
Περαιτέρω, σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί ασυμφωνία μεταξύ των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και των στοιχείων των υποβληθεισών δηλώσεων που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τον φορολογούμενο με νέα στοιχεία, η εφορία θα προχωρά άμεσα στην οίκοθεν διόρθωση των δηλώσεων και την οριστικοποίησή τους, χωρίς να απαιτείται υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων (έγγραφο 1150847/Δ12/4.10.2013 «Παραλαβή δηλώσεων και δικαιολογητικών»).
Από έναν μικρό έλεγχο που κάναμε, διαπιστώσαμε ότι αρκετοί από τους φορολογούμενους που δεν κατέθεσαν δικαιολογητικά μέχρι τις 30.9.2013, δεν είχαν μπει στο λογαριασμό τους στο TAXIS και, όπως ήταν φυσικό, δεν ήξεραν ότι πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά.
Γενικά θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η μη εξοικείωση των φορολογουμένων με τη χρήση του TAXIS, έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στην επικοινωνία του Υπουργείου Οικονομικών με τους πολίτες και παράλληλα έχει μετατρέψει τα λογιστικά γραφεία σε άμισθες υπηρεσίες ενημέρωσης και έκδοσης κωδικών πληρωμής αφού ουσιαστικά το Υπουργείο έχει μετακυλήσει υπηρεσίες των ΔΟΥ και της ΓΓΠΣ στους λογιστές – φοροτεχνικούς.

· Ηλεκτρονικά μέσω TAXIS η διόρθωση του Εντύπου Α21 (Έντυπο επιδόματος τέκνων)
Τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική διόρθωση του Εντύπου Α21, είτε έχουν διαπιστώσει οι ίδιοι λάθη είτε έχουν ενημερωθεί από τις εφορίες, καθώς και της αίτησης χορήγησης οικογενειακού επιδόματος (Έντυπο Α21), θα δώσει το Υπουργείο Οικονομικών στους φορολογούμενους. Σύμφωνα με το twitter του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρη, θα δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικών διορθώσεων στο Έντυπο Α21. Ωστόσο, δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει το πότε θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή στο TAXIS.
Η χορήγηση του οικογενειακού επιδόματος γίνεται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων που έχει δηλώσει στη φορολογική του δήλωση και στο Έντυπο Α21 ο φορολογούμενος, ενώ αρμόδιος φορέας για την διεξαγωγή δειγματοληπτικών ελέγχων και την κατάθεση προσφυγών ορίζεται ο ΟΓΑ. Για τη συμπλήρωση του Εντύπου Α21, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να γνωρίζει:
– Τον αριθμό οικογενειακής μερίδας από το δημοτολόγιο του Δήμου όπου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη με κανονική εγγραφή (όχι ενδεικτική).
– Τον αριθμό ΙΒΑΝ του λογαριασμού του σε τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ, στον οποίο θα πιστώνεται το ποσό των επιδομάτων.
– Τους ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας. Ειδικότερα ο ΑΜΚΑ του αιτούντα/δικαιούχου είναι υποχρεωτικός, προκειμένου να καταστεί δικαιούχος είσπραξης των επιδομάτων.
– Την ονομασία του Δήμου, της Δημοτικής Ενότητας και της Δημοτικής-Τοπικής Κοινότητας, όπου κατοικεί.
Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση των επιδομάτων είναι ο οικογενειάρχης να έχει διαμείνει μόνιμα και συνεχώς στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία (2003-2012).

· Ηλεκτρονικά οι διορθώσεις των λαθών του ΦΑΠ 2011-2012 και 2013
Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης του Πίνακα 1 (Ακίνητα και Οικόπεδα εντός σχεδίου) του Εντύπου Δήλωσης Ακινήτων (Ε9), εκδόθηκαν και τα εκκαθαριστικά του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) του έτους 2013.
Να θυμίσουμε εδώ ότι ο Πίνακας 2 (Αγροτεμάχια) θα παραμείνει ανοιχτός έως τις 14.10.2013 και είναι υποχρεωτική η ενημέρωση και οριστικοποίησή του.
Το Υπουργείο Οικονομικών διευκρίνισε, μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε, ότι «τα φυσικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει οριστική δήλωση Ε9 είτε έχουν οριστικοποιήσει περιουσιακή κατάσταση έτους 2013 μέχρι και τις 27.9.2013, δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Σε περίπτωση όμως που πρέπει να γίνει οποιαδήποτε διόρθωση στον πίνακα των αγροτεμαχίων (Πίνακας 2), δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας δήλωσης Ε9».
Σύμφωνα, και πάλι, με το twitter του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρη, από την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, κατά πάσα πιθανότητα, θα δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικών διορθώσεων των εκκαθαριστικών του ΦΑΠ 2011-2012 και 2013. Υπενθυμίζουμε ότι η τετράμηνη προθεσμία για τα εκκαθαριστικά του ΦΑΠ 2011 και 2012 εκπνέει τον μήνα Νοέμβριο (αφού η έκδοσή τους έγινε τον Ιούλιο 2013), ενώ η προθεσμία για τον ΦΑΠ 2013 λήγει τον Ιανουάριο του 2014  (αφού η έκδοσή του έγινε την 30ή Σεπτεμβρίου).

· Μηνιαία πληρωμή του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ)
Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν.2238/1994 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5β του άρθρου 64 του Ν.4170/2013, ο παρακρατούμενος φόρος από μισθωτές υπηρεσίες θα υποβάλλεται και θα αποδίδεται σε μηνιαία βάση για τις αποδοχές που καταβάλλονται από την 1.9.2013.
Σχετικά με τους λοιπούς παρακρατούμενους φόρους, παραμένει η δίμηνη υποβολή.

· Παρατήρηση επί των ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ
Όσον αφορά την απόδοση των εισφορών ΙΚΑ, επειδή δεν έχει υπογραφεί ακόμα κοινή υπουργική απόφαση μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αναστέλλεται η κοινή απόδοση ΦΜΥ και εισφορών ΙΚΑ μέχρι την υπογραφή της προαναφερθείσας απόφασης. Επομένως η απόδοση των εισφορών ΙΚΑ θα συνεχίσει να πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

Comments are closed.