Αναθεώρηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α.

rithmisi daneiwn
Σχέδιο για την είσοδο τραπεζών σε χρεωμένες εταιρείες μελετά η κυβέρνηση.
October 14, 2013
deh
Τα φέσια στη ΔΕΗ φέρνουν μπλακ άουτ
October 14, 2013

Αναθεώρηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α.

epidotisi espa

14/10/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αναθεώρηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Παρά το δυσμενές περιβάλλον, η Ελλάδα κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο να κάνει ένα μεγάλο άλμα στο ρυθμό απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων, υπερβαίνοντας τους στόχους. Η Ελλάδα βρέθηκε στην 4η θέση μεταξύ των 27 κρατών – μελών της Ε.Ε., ως προς το βαθμό απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων, ενώ πριν από ένα χρόνο βρισκόταν μεταξύ 18ης και 20ης θέσης. Όμως, σε μια εποχή που οι ανάγκες της χώρας είναι μεγάλες, χρειάζεται να επιταχύνθούν ακόμη περισσότερο οι ρυθμοί και να επικεντρωθούν πόροι εκεί που οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Αυτόν ακριβώς το στόχο υπηρετεί η αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Oι αρχές που διέπουν αυτή την αναθεώρηση είναι οι ακόλουθες:

• Εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση για την κατασκευή των συγχρηματοδοτούμενων αυτοκινητοδρόμων που θα συμβάλει σημαντικά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και στη δημιουργία δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας. Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται, όπως είχε ανακοινωθεί από τον Απρίλιο του 2013, το όποιο χρηματοδοτικό κενό των έργων.
• Επιταχύνεται ο ρυθμός απορρόφησης των πόρων και της διοχέτευσής τους στην πραγματική οικονομία και στην κοινωνία.
• Κατευθύνονται πόροι για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, για την ανάσχεση της ανεργίας, για την στήριξη του κοινωνικού ιστού, με δράσεις όπως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, η κοινωφελής εργασία, τοvoucher απασχόλησης, κ.α.
• Ενισχύονται  Επιχειρησιακά Προγράμματα  και άξονες προτεραιότητας που παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις και έχουν ανάγκη υποστήριξης με πρόσθετους πόρους, εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη επιτάχυνση και εξάλειψη του ενδεχόμενου μελλοντικών απωλειών

Η αναθεώρηση αφορά ειδικότερα:

Μεταφορές πόρων μεταξύ Επιχειρησιακών Προγραμμάτων:
Παρά το γεγονός ότι συνολικά η πρόοδος του ΕΣΠΑ είναι ικανοποιητική, σε ορισμένα Ε.Π. απαιτούνται μέτρα για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει απώλεια κοινοτικών πόρων στο κλείσιμο της περιόδου. Ο κίνδυνος αυτός, στην παρούσα φάση, σχετίζεται κυρίως με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο ρυθμό απορρόφησης των κρατικών ενισχύσεων από τις επιχορηγούμενες επιχειρήσεις και στο ρυθμό άντλησης των πόρων που είναι δεσμευμένοι στα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Συνολικά 570 εκατ. ευρώ σε κοινοτική συμμετοχή, σε σύνολο 20,5 δις ευρώ, μετακινούνται από πρόγραμμα σε πρόγραμμα για να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι ανάγκες της χώρας.

Εσωτερικές ανακατανομές σε κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Ενισχύονται κατά περίπτωση άξονες προτεραιότητας που παρουσιάζουν υψηλότερους ρυθμούς υλοποίησης και έχουν ανάγκη περισσότερων πόρων.

Από το σύνολο της άσκησης της αναθεώρησης εξασφαλίζονται τα 1,2 δις ευρώ που απαιτούνται για την ενίσχυση των αυτοκινητοδρόμων, και τα 380 εκατ. ευρώ για τα μέτρα κοινωνικής στήριξης (210 εκατ. ευρώ για την κοινωφελή εργασία και 170 εκατ. ευρώ για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς).

Κανένα έργο δεν χάνεται εξαιτίας της αναθεώρησης

Κανένα από αυτά τα έργα δεν χάνει τη χρηματοδότησή του. Όσα δεν ολοκληρωθούν στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η επιλογή αυτή, πέραν του ότι διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση των έργων, θα επιτρέψει στη χώρα μας να απορροφήσει άμεσα πόρους από το νέο ΕΣΠΑ, με σκοπό να στηριχθεί η πραγματική οικονομία,η ρευστότητα και η απασχόληση τα έτη 2014 και 2015.

 Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.