Μέτρο 216: “Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις”

επαγγελματικες μισθωσεις
Έρχονται τα open mall των μικρών εμπόρων
September 27, 2013
epidotisi espa
Μέτρο 216 : Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις
September 30, 2013

Μέτρο 216: “Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις”

epidotisi espa

30/9/2013

Μέτρο 216: “Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις”
Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο μέτρο αυτό, αποσκοπούν στη στήριξη των γεωργών να πραγματοποιήσουν μη παραγωγικές δαπάνες, που συνδέονται με τις δεσμεύσεις των παρεμβάσεων του Μέτρου 214, με στόχο τη μεγιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτελέσματος. Το μέτρο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

  • Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης
  • Αγορά και διατήρηση ελληνικού ποιμενικού
  • Αγορά και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού για την προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας
  • Αναδημιουργία φυτοφρακτών
  • Αποκατάσταση αναβαθμίδων

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Περιγραφή του μέτρου 216

 

ΚΥΑ για την «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης»

 

Προσκλήσεις του Μέτρου 216
Πρόσκληση 1η
Τίτλος : ΜΕΤΡΟ 216 – ΔΡΑΣΗ 1.1 ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

 

 Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.