Εισιτήριο ελεύθερης πρόσβασης

εσπα, σύμβουλοι εσπα epidotisi espa
Υπενθύμιση : Λήξη προγράμματος ΕΣΠΑ ανταγωνιστικότητα – εξωστρέφεια ΙΙ 10/10/2013
September 3, 2013
Νόμος Κατσέλη 3869
Υποχρέωση καταγραφής ασφαλιστικών εισφορών
September 4, 2013

Εισιτήριο ελεύθερης πρόσβασης

Ιδιωτικές Κλινικές, Νοσοκομειακές Δραστηριότητες

Το “Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης” σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σας επιτρέπει να ωφεληθείτε με δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης, παρακολούθησης και αγωγής υγείας από τη συγχρηματοδοτούμενη δράση του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ». Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Υπηρεσίες του Πολίτη

Με το παρόν Πρόγραμμα το Υπουργείο Υγείας μεριμνά ώστε πολίτες που απώλεσαν την ασφαλιστική τους ικανότητα (και ήταν είτε άμεσα είτε έμμεσα ασφαλισμένοι) να αποκτήσουν δυνατότητα-δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (επισκέψεις σε ιατρό και εργαστηριακούς ελέγχους) καθώς και σε έλεγχο-παρακολούθηση κύησης.

Μπορείτε να αποκτήσετε το “Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης” με αίτηση – εγγραφή σας στην παρούσα εφαρμογή. Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και με υποστήριξη των ενδιαφερομένων στα ΚΕΠ.

Η εγγραφή για όσους πληρούν τα κριτήρια, γίνεται με τη σειρά προτεραιότητας υποβολής αίτησης.

 • 01.09.2013 Από την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2013 το “Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης” θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που εντάσσονται στο πρόγραμμα.
 • 01.09.2013 Από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις στον παρόντα ιστότοπο αλλά και στα ΚΕΠ για να λάβουν “Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης”.

Αριθ. Πρωτ. : Y4α/οικ.81034 29.08.2013 Σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος για την ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των πολιτών που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα.

Η αξία της πρόληψης μέσω της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ο απώτερος σκοπός της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι «καλύτερη υγεία για όλους». Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Υγείας αναγνωρίζοντας την σημαντική αξία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, εντός του πλαισίου λειτουργίας της πρωτοβάθμιας φροντίδας, θέτει ως προτεραιότητα και βασικό άξονα πολιτικής του την διατήρηση της καλής υγείας των πολιτών.

Το Πρόγραμμα Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Health Voucher) σχεδιάσθηκε και υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ με στόχο την ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες που συνδέονται με την πρόληψη της νόσου, την έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας και την προστασία της υγείας. Τι είναι η πρόληψη όμως και ποια η αξία της;

Πρόληψη

Τι είναι η πρόληψη;

Με τον όρο πρόληψη εννοούμε την αναζήτηση κάποιας διαταραχής της υγείας μας μέσω ιατρικών και διαγνωστικών εξετάσεων, προτού αυτή ακόμα εκδηλωθεί ή όπως αλλιώς λέμε, προτού αυτή μας “δώσει συμπτώματα”.

Η πρόληψη είναι ο πιο σύγχρονος και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης των κυριότερων ασθενειών της εποχής μας. Στόχος είναι, οποιαδήποτε αλλαγή, να εντοπίζεται έγκαιρα και να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να αντιμετωπιστούν διάφορες παθολογικές καταστάσεις που προσβάλουν ετησίως εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Τα τελευταία στοιχεία ερευνών αποδεικνύουν ότι ο προληπτικός “προσυμπτωματικός έλεγχος” , μειώνει σε μεγάλο βαθμό τους διάφορους προδιαθεσικούς παράγοντες κινδύνου που απειλούν την υγεία μας και οι οποίοι είναι σημαντικό να ελέγχονται τακτικά ώστε ναμπορούμε να αντιδράσουμε άμεσα και σε πρώιμο στάδιο.

Τι είδη πρόληψης υπάρχουν;

Η πρόληψη διακρίνεται σε τρία είδη:

 • Η πρωτογενής Πρόληψη, η οποία περιλαμβάνει όλα τα μέτρα, τα οποία απαιτούνται ώστε να μην εμφανιστεί η πάθηση.
 • Η δευτερογενής Πρόληψη, η οποία ταυτίζεται με τα μέτρα για μία όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη διάγνωση μετά την εμφάνιση της πάθησης. Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού, αλλά, δυστυχώς, και πολλοί γιατροί, όταν μιλούν για Πρόληψη, εννοούν τη δευτερογενή Πρόληψη.
 • Η τριτογενής Πρόληψη, η οποία προσπαθεί να μειώσει επιπλοκές και τη σοβαρότητα των συνεπειών μιας πάθησης

Χωρίς αμφιβολία, η ουσιαστικότερη και αποτελεσματικότερη Πρόληψη, είναι η Πρωτογενής.

Στην προληπτική ιατρική οφείλεται η μεγαλύτερη επιτυχία της πρωτογενούς πρόληψης που είναι η καταπολέμηση σοβαρών λοιμωδών νόσων. Η προληπτική ιατρική ενασχολείται βέβαια και με την έγκαιρη-πρώιμη διάγνωση (δευτερογενή πρόληψη ) που αποσκοπεί στη καλύτερη θεραπεία και έκβαση νοσημάτων τα οποία δεν έχουν ακόμη εκδηλωθεί κλινικά. Σε επίπεδο δευτερογενούς πρόληψης, οι εξετάσεις προ-κλινικού ελέγχου είναι ιδιαίτερα σημαντικές γιατί μπορεί να επιμηκύνουν το χρόνο επιβίωσης, να μειώσουν τις επιπλοκές και συχνά να αυξήσουν την πιθανότητα πλήρους ίασης.

Προαγωγή Υγείας

Η Αγωγή Υγείας και η Προαγωγή Υγείας είναι αλληλένδετες έννοιες και συμπληρώνουν η μία την άλλη. Ωστόσο, η Προαγωγή Υγείας προσδιορίζει μια πιο δυναμική διάσταση για την αναβάθμιση της Υγείας. Ειδικότερα, η Αγωγή Υγείας στοχεύει στην Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την υιοθέτηση υγιεινών στάσεων και συμπεριφορών.

Τι είναι η Προαγωγή Υγείας;

Η Προαγωγής Υγείας (Health Promotion), είναι η διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ελέγχουν και να βελτιώνουν την υγείας τους. Αποσκοπεί στην αναβάθμιση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, στην ενίσχυση των ευρύτερων παραγόντων που επιδρούν θετικά στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και στη διαμόρφωση υγιεινών στάσεων και συμπεριφορών. Η Προαγωγή Υγείας έρχεται να καλύψει ένα κενό που μεγάλωνε συνεχώς τα τελευταία χρόνια, καθώς αυξανόταν το ειδικό βάρος της κλασικής ιατρικής και η πρόληψη περιορίζονταν κυρίως στην έγκαιρη διάγνωση νοσημάτων.

Σε τι στοχεύει;

Ο πρώτος στόχος της Προαγωγής Υγείας είναι η βελτίωση όλων των παραμέτρων που επηρεάζουν θετικά την υγεία. Είναι ευρέως γνωστό ότι τα άτομα των χαμηλότερων κοινωνικοοικονομικών τάξεων, παρά το ότι παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας και χειρότερους δείκτες θετικής υγείας, προσφεύγουν σπανιότερα στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και λιγότερο συχνά ωφελούνται από την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης, δικαιώνοντας έτσι τη ρήση «Το όριο της ιατρικής είναι η φτώχεια». Είναι προφανές ότι η οικονομική κατάσταση, το φυσικό περιβάλλον, και οι κοινωνικές συνθήκες αφορούν άμεσα την Προαγωγή Υγείας. Η συνεργασία όλων των φορέων που ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά και όχι μόνον των υπηρεσιών Υγείας είναι απαραίτητη. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Προαγωγή Υγείας συνδυάζει τη νομοθεσία, και τα οικονομικά μέτρα με την επικοινωνία, και την εκπαίδευση. Για την επιτυχία των στόχων της επιβάλλεται η ενασχόληση όχι μόνον των γιατρών αλλά και των εκπαιδευτικών, κοινωνιολόγων, περιβαλλοντολόγων.

Ο δεύτερος στόχος της Προαγωγής Υγείας ,που αφορά την διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών που επιδρούν θετικά στην υγεία των ατόμων, είναι το αντικείμενο που ασχολείται η Αγωγή Υγείας σαν συγκροτημένη εκπαιδευτική δραστηριότητα που απέχει πολύ από την απλή και συνήθως αποσπασματική «ενημέρωση» σε θέματα υγείας. Η συμμετοχή της ανθρώπινης συμπεριφοράς στην πρόκληση διαφόρων νοσημάτων δίνει πολλές δυνατότητες για βελτίωση της υγείας με την τροποποίηση της. Το κάπνισμα, οι διατροφικές συνήθειες, το άγχος, η έλλειψη φυσικής άσκησης είναι μερικοί από τους παράγοντες κινδύνου που μπορούν με αλλαγή συμπεριφοράς να συνεισφέρουν σημαντικά στην μείωση της νοσηρότητας.

Τι είναι η Αγωγή Υγείας;

Η Αγωγή Υγείας είναι μια διαδικασία που στηρίζεται σε επιστημονικές αρχές και χρησιμοποιεί προγραμματισμένες ευκαιρίες μάθησης, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους, όταν λειτουργούν ως άτομα ή ως σύνολο, να αποφασίζουν και να ενεργούν συνειδητά για θέματα που επηρεάζουν την υγεία τους. Η Αγωγή Υγείας δεν προσπαθεί να επιβάλει συμπεριφορές αλλά να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να αποφασίσουν ελεύθερα προσφέροντας όλη την απαραίτητη γνώση και επιστημονική τεκμηρίωση. Μέσω της Αγωγής Υγείας μπορεί να κατακτηθεί τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο η «Παιδεία Υγείας» (Health literacy).

Είμαι Δικαιούχος;

Δυνητικοί ωφελούμενοι ή δικαιούχοι του Προγράμματος είναι πρώην ασφαλισμένοι κλάδων υγείας που έχουν υπαχθεί στον ΕΟΠΥΥ καθώς και τα προστατευόμενα (που ασφαλίζονταν έμμεσα ) μέλη των οικογενειών τους, που:

 • έχουν απολέσει, την ασφαλιστική τους ικανότητα και
 • έχουν, σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις του οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα ημερολογιακού έτους 2011), ατομικό εισόδημα έως 12.000€ (άγαμοι) ή οικογενειακό εισόδημα έως 25.000€ (έγγαμοι). Ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο ατομικό/ οικογενειακό εισόδημα,ως αναφέρεται στο άρθρο 29 του ν.3986/2011, περί επιβολής έκτακτης εισφοράς.

Στο Πρόγραμμα δεν συμμετέχουν οι πρώην ασφαλισμένοι ασφαλισμένων κλάδων υγείας που δεν εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και Ταμείων που δεν διέθεσαν ηλεκτρονικά αρχεία για αξιοποίηση από Πρόγραμμα μέχρι σήμερα (π.χ. οι πρώην ασφαλισμένοι ΤΑΥΤΕΚΩ και ΕΤΑΠΜΜΕ (εκτός Β’ Δ/σης).)

Προσοχή

Στις περιπτώσεις που η αίτηση σας δεν γίνει αποδεκτή, το σύστημα παράγει μήνυμα με τη σχετική αιτιολόγηση περί μη επιλεξιμότητας για υπαγωγή – εγγραφή στο Πρόγραμμα ως ακολούθως:

 • Εξάντληση των διαθέσιμων πόρων από προγενέστερα αιτήματα που έγιναν αποδεκτά, ή
 • Μη πλήρωση του κριτηρίου ασφαλιστικής ικανότητας, ή
 • Μη πλήρωση του εισοδηματικού κριτηρίου, ή
 • Αδυναμία ταυτοποίησης των στοιχείων που υποβάλλετε.

Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, πέραν της πρώτης, έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε στην αρμόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία (ασφαλιστικό φορέα, ΔΟΥ, ΚΕΠ για ενημέρωση στοιχείων ΑΜΚΑ-άμεσου & έμμεσου-συνδεδεμένου μέλους κτλ) προς ενημέρωση των στοιχείων σας. Σε αυτή την περίπτωση, και εφόσον μετά την σχετική επικαιροποίηση των στοιχείων σας από τον αρμόδιο φορέα προκύψει ότι πληρείτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας για ένταξη στο Πρόγραμμα, θα μπορείτε να προχωρήσετε κανονικά στην αίτηση-εγγραφή σας.

Τι Καλύπτει το Πρόγραμμα

Το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης (ΕΕΠ) παρέχει δικαίωμα ελεύθερης (δωρεάν) πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Διακρίνεται σε ΕΕΠ γενικής κατηγορίας (ανά ηλικιακή κατηγορία και φύλο ωφελούμενου) και ΕΕΠ παρακολούθησης κύησης για τις εγκύους δικαιούχους του Προγράμματος (εφόσον επιλεγεί κατά την εγγραφή το σχετικό πεδίο).

Με το ΕΕΠ γενικής κατηγορίας καλύπτεσθε για τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Παροχή υπηρεσιών ιατρικής εξέτασης με επισκέψεις σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό ή μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας ή Νοσοκομεία).
 • Δυνατότητα παραπομπής με αξιολόγηση από τον ιατρό για πραγματοποίηση συνόλου διαγνωστικών εξετάσεων, σύμφωνα με το φύλο και την ηλικιακή ομάδα στην οποία υπάγεται ο ωφελούμενος.
 • Πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων, από συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, Ιατρεία ΕΟΠΥΥ ή μονάδες υγείας του ΕΣΥ.

Με το ΕΕΠ Ελέγχου-Παρακολούθησης Κύησης καλύπτεσθε για τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Παροχή υπηρεσιών ιατρικής εξέτασης με επισκέψεις σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό ή μονάδες υγείας του ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας ή Νοσοκομεία).
 • Δυνατότητα παραπομπής με αξιολόγηση από τον ιατρό για πραγματοποίηση βασικού πακέτου εξετάσεων ελέγχου κύησης, σύμφωνα με το τρίμηνο κύησης που διανύει η έγκυος, και καθ’όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
 • Πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων, από συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, Ιατρεία ΕΟΠΥΥ ή μονάδες υγείαςτου ΕΣΥ.
 • Αξιολόγηση /διάγνωση, οδηγίες ιατρού, και ό,τι περιλαμβάνεται ως παροχή υπηρεσίας προς την ωφελούμενη σύμφωνα με την επιστήμη και την ιατρική ένδειξη κατά την επίσκεψη για έλεγχο-παρακολούθηση κύησης.

Βασικά στοιχεία ΕΕΠ

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται τα βασικά στοιχεία που αφορούν τις δύο κατηγορίες ΕΕΠ, ως προς την διάρκεια και το όριο επισκέψεων.

Οδηγίες για Δικαιούχους

Για την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα:

 • Συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα, επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο, η ίδια η αίτηση θα σας οδηγήσει στα βήματα προς συμπλήρωση
 • Επιλέξτε Υποβολή Αίτησης.

Εφόσον εγκριθεί η αίτησή σας, και εντός τεσσάρων μηνών για την γενική κατηγορία και εννέα μηνών για την παρακολούθηση κύησης αν είστε γυναίκα που κυοφορεί, έχετε δικαίωμα:

 • να επισκεφθείτε τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ Ιατρούς, ή μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας του ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία) και να παραπεμφθείτε για εξετάσεις,
 • να πραγματοποιήσετε τις εξετάσεις σε όλα τα Δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ, αλλά και συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, πολυϊατρεία,
 • μετά την πραγματοποίηση των εξετάσεων, μπορείτε να επισκεφθείτε πάλι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ή ιατρούς συμβεβλημένους του ΕΟΠΥΥ για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων-διάγνωση.

Για να κλείσετε ραντεβού σε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας του ΕΣΥ επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Εξ. Ιατρείων (ΤΕΙ) με το σύστημα που ακολουθείται κατά περίπτωση (1535 ή τηλεφωνικά ή αντιπροσώπως).

Στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας θα βρείτε μητρώο των συμβεβλημένων ιδιωτών παρόχων του ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι εξυπηρετούν το Πρόγραμμα.

Κατά την επίσκεψη σας στον πάροχο υγείας (ιατρό, διαγνωστικό εργαστήριο, νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας) θα πρέπει να έχετε μαζί σας την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (αναλόγως τι δηλώσατε κατά την αίτηση σας), καθώς και το HealthVoucher ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο αναγράφει τον ΑΜΚΑ σας.

Το δικαίωμα που σας παρέχει η εγγραφή σας στο Πρόγραμμα «Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης» παρέχεται αυστηρά για σας προσωπικά και δεν μεταβιβάζεται.

Διαγνωστικές εξετάσεις

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο με τις παρεχόμενες από το Πρόγραμμα εξετάσεις, ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο (γενική κατηγορία).

Προγεννητικός Έλεγχος

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο με τις παρεχόμενες από το Πρόγραμμα εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου.

Πληροφορίες

Στόχος του Υπουργείου Υγείας, με την υλοποίηση του παρόντος Προγράμματος (HealthVoucher), είναι η ελεύθερη (δωρεάν) πρόσβαση πολιτών που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα, καθώς και των προστατευόμενων μελών των οικογενειών τους, σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόληψης, καθώς και σε έλεγχο. Κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων είναι η ασφαλιστική ικανότητα και το εισόδημα.

Πάροχοι υπηρεσιών υγείας του Προγράμματος HealthVoucher

Ως πάροχοι υγείας του Προγράμματος νοούνται:

 • Ιατροί,πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με πρόσβαση στις εφαρμογές «ηλεκτρονική παραπομπή»της ΗΔΙΚΑ και «e-dapy» του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με το πλαίσιο υλοποίησης τωνεθνικών πολιτικών.
 • Διαγνωστικά Κέντρα,πολυ-ιατρεία συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ.
 • Μονάδες και υπηρεσίες που ασκείται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ο προγεννητικός έλεγχος και εργαστήρια του ΕΣΥ, όπως Δημόσια Νοσοκομεία, Κέντρα υγείας κλπ.

Διευκρινίζεται ότι:

 • Ως ανώτατο όριο επισκέψεων σε ιατρούς ορίζονται οι τρεις (3) επισκέψεις για τις γενικές κατά φύλο και ηλικία κατηγορίες ωφελουμένων και από τρεις (3) έως επτά (7) επισκέψεις για τις σε κατάσταση εγκυμοσύνης ωφελούμενες (αναλόγως του τριμήνου κύησης που διανύεται).

Μονάδες Υγείας του ΕΣΥ

 • Οι ωφελούμενοι κλείνουν ραντεβού στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων (ΤΕΙ) με το σύστημα που ακολουθείται κατά περίπτωση (1535 ή τηλεφωνικά ή αντιπροσώπως).
 • Εξαιρούνται του Προγράμματος τα απογευματινά ιατρεία.

Ιδιώτες Πάροχοι, συμβεβλημένοι του ΕΟΠΥΥ

 • Ως πάροχοι υπηρεσιών υγείας με ενεργή σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας λαμβάνονται όλοι όσοι είναι χρήστες των εθνικών ηλεκτρονικών εφαρμογών e-dapy και ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
 • Οι ιατρικές επισκέψεις που πραγματοποιούνται με το παρόν συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα δεν προσμετρώνται στο όριο των 200 ή 150 μηνιαίων επισκέψεων (σύμφωνα με τον κανονισμό για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ).

Οδηγίες για Παρόχους Υγείας

Οι δικαιούχοι του προγράμματος “Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας” μπορούν να επιλέξουν τον πάροχο υγείας, δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, τον οποίο θα επισκεφθούν προκειμένου να αξιοποιήσουν το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης.
Κατά την επίσκεψη τους υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους και να σας επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο και να σας δώσουν τον ΑΜΚΑ τους.

Από την πλευρά σας, ως πάροχος υγείας του Προγράμματος, προκειμένου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη δική σας διευκόλυνση προτείνεται να ακολουθήσετε την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:

Ιατρικές Επισκέψεις

 • Κατά την υποδοχή του ανασφάλιστου πολίτη-κατόχου HealthVoucher, ελέγχεται η ταυτοπροσωπία του ασθενούς από την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
 • Καταχωρείται στην εφαρμογή «eΔΑΠΥ» τον ΑΜΚΑ και τον αριθμό ταυτότητας του ασθενούς προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα του ΕΕΠκαι οι διαθέσιμες ενέργειες (επισκέψεις-παραπεμπτικά)

Με την επιβεβαίωση της ισχύος του ΕΕΠ και μόνον ακολουθούνται τα επόμενα βήματα:

 • Στην περίπτωση έκδοσης παραπεμπτικού αναλόγως της κατηγορίας εξετάσεων (αιματολογικές, βιοχημικές, ακτινολογικές), ο γιατρός εκδίδει τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά, και μόνον, παραπεμπτικά μέσω του συστήματος της ΗΔΙΚΑ, με τη χρήση ICD10 πρώτου επιπέδου.
 • Ο ιατρός κατά την έκδοση των παραπεμπτικών, βάσει του ιατρικού ιστορικού/ την ιατρική εξέταση, το φύλο και την ηλικία του ωφελούμενου, δύναται να επιλέξει συγκεκριμένες από τις προτεινόμενες εξετάσεις ή και το σύνολο τους εφόσον το κρίνει απαραίτητο.
 • Ο γιατρός παρέχει τις υπηρεσίες του στον ασθενή, ήτοι εξέταση του ωφελούμενου ή/ και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που έχει πραγματοποιήσει και διάγνωση επ’αυτών.

Στις περιπτώσεις που εξετάζεται ωφελούμενη με ΕΕΠ ελέγχου-παρακολούθησης κύησης θα πρέπει να εισάγεται στο σύστημα το τρίμηνο κύησης που διανύει.

Διαγνωστικές Εξετάσεις

 • Κατά την επίσκεψη του ωφελούμενου στο Διαγνωστικό εργαστήριο/ Ιατρείο ΕΟΠΥΥ της επιλογής του προσκομίζεται το παραπεμπτικό που έχει λάβει από τον γιατρό στο πλαίσιο του Προγράμματος.
 • Ο αρμόδιος υπάλληλος του διαγνωστικού κέντρου διαπιστώνει την ταυτοπροσωπία του δικαιούχου ελέγχοντας την ταυτότητα του με το παραπεμπτικό που προσκομίζει.
 • Ο ωφελούμενος υποβάλλεται στο προκαθορισμένο από το Πρόγραμμα πακέτο διαγνωστικών εξετάσεων, βάσει του αντίστοιχου παραπεμπτικού που έχει λάβει από τον γιατρό.
 • Ο πάροχος υγείας σαρώνει τον κωδικό του παραπεμπτικού στο σύστημα eΔΑΠΥ, και πραγματοποιεί τις εξετάσεις. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται και σήμερα μέσω του συστήματος eΔΑΠΥ του ΕΟΠΥΥ.

Διαδικασία αποζημίωσης παρόχων υγείας

Η διαδικασία αποζημίωσης που έχει καθορισθεί για το Πρόγραμμα ακολουθεί την υφιστάμενη διαδρομή, όπως και στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών σε ασφαλισμένους πολίτες, με μόνη διαφοροποίηση την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών απευθείας στην Κεντρική Υπηρεσία ΕΟΠΥΥ, αντί των περιφερειακών Διευθύνσεων.

Συγκεκριμένα, ως πάροχος του Προγράμματος Health Voucher θα πρέπει να υποβάλλετε κατά περίπτωση τα ακόλουθα παραστατικά:

 1. Ηλεκτρονικό Έντυπο ιατρικής επίσκεψης
 2. Ηλεκτρονικό παραπεμπτικό
 3. Φορολογικό παραστατικό (τιμολόγιο)
 4. Ασφαλιστική / φορολογική ενημερότητα,όπου απαιτείται

με τα οποία θα αιτείσθε από τον ΕΟΠΥΥ την πληρωμή των παρασχεθεισών υπηρεσιών μέσω του συστήματος eΔΑΠΥ.

Τα προαναφερθέντα 1 έως 4 δικαιολογητικά τα αποστέλλετε στην κεντρική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ με φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευδιάκριτα τα ακόλουθα:

ΕΟΠΥΥ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39, ΤΚ 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTHVOUCHER»

Νομός:(αναγράφεται ο νομός έδρας του παρόχου)

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή και έγκαιρη ολοκλήρωση της πληρωμής σας είναι η καταχώρηση στο eΔΑΠΥ των επισκέψεων που πραγματοποιείτε σε δικαιούχους HealthVoucher αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ιατρικής εξέτασης, προκειμένου να «πιστωθεί» το αντίστοιχο ποσό από το σύστημα στον δικό σας κωδικό παρόχου, δεδομένου ότι οι επισκέψεις που καλύπτει το Πρόγραμμα είναι συγκεκριμένες (έως 3 για τα HealthVoucher γενικής κατηγορίας, έως 7-αναλόγως τριμήνου εγκυμοσύνης- για τον έλεγχο-παρακολούθηση κύησης).

Η αποζημίωση σας για τις υπηρεσίες που παρέχετε στο πλαίσιο του Προγράμματος Health Voucher θα πραγματοποιείται εντός 60 ημερών από την υποβολή/ αποστολή των πρωτότυπων δικαιολογητικών στην Κεντρική Υπηρεσία ΕΟΠΥΥ, με την προϋπόθεση ότι ο φάκελος σας είναι ολοκληρωμένος και δεν παρουσιάζει ελλείψεις.

 Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.