Υπενθύμιση : Λήξη προγράμματος ΕΣΠΑ ανταγωνιστικότητα – εξωστρέφεια ΙΙ 10/10/2013