Προκήρυξη Δράσης Εθνικής Εμβέλειας, Διμερείς – Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες ” Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ 2013-2015″

ksenoi ependites
Ρύθμιση Καθυστερούμενων Ασφαλιστικών Εισφορών στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
August 23, 2013
plistiriasmos, υπερχρεωμένα, νοικοκυριά,
Τα κριτήρια των πλειστηριασμών
August 26, 2013

Προκήρυξη Δράσης Εθνικής Εμβέλειας, Διμερείς – Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες ” Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ 2013-2015″

ellada israil

Η  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκηρύσσει τη  «Διμερή Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ 2013-2015» και καλεί τις ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικούς Φορείς να υποβάλλουν προτάσεις  σε συνεργασία με ιδιωτικούς ή δημόσιους  φορείς του Ισραήλ, για την από κοινού εκτέλεση έργων Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης(Ε&ΤΑ), μεγάλης κλίμακας.
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης έχει εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ/ Υπουργείου Παιδείας:  https://apps.gov.gr/minedu/international/greece-israel2013/  Στην ίδια διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στην πλατφόρμα.

Στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας του Ισραήλ βρείτε περισσότερες πληροφορίες http://embassies.gov.il/athens/NewsAndEvents/Pages/RD-cooperation-proposal2013.aspx.

Πληροφορίες από πλευράς Ισραήλ: http://www.matimop.org.il/article.aspx?id=28716

ISERD : Mr. Uzi Bar-Sadeh +972-3-5118185, e-mail: uzi [at] matimop.org.il

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Μηχανισμός αναζήτησης συνεργασιών

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (www.help-forward.gr) υλοποιούν ειδικό μηχανισμό για την εξυπηρέτηση των φορέων που αναζητούν εταίρους στο Ισραήλ προκειμένου να υποβάλλουν από κοινού προτάσεις πλαίσιο της προκήρυξης  “Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ 2013-2015”

Bήματα μηχανισμού αναζήτησης εταίρων:
1) Οι ενδιαφερόμενοι φορείς συμπληρώνουν την ειδική φόρμα αναζήτησης εταίρων (partner search form), η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Η συμπλήρωση της φόρμας θα πρέπει να γίνεται στα αγγλικά, συνιστάται δε να γίνει με τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια.

2) Η συμπληρωμένη φόρμα στη συνέχεια αποστέλλεται στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ υπόψη κ. Παναγιώτη Καρνιούρα, στο e-mail: praxi [at] help-forward.gr και ο ενδιαφερόμενος φορέας ενημερώνεται για την ορθή λήψη της φόρμας, ή για βελτιώσεις/προσθήκες που ενδεχομένως απαιτούνται σε αυτήν.

3) Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ διαμεσολαβεί στην αναζήτηση εταίρων προωθώντας τη φόρμα σε αρμόδιους φορείς και δίκτυα στο Ισραήλ.

4) Οποιαδήποτε εκδήλωση ενδιαφέροντος από φορείς από το Ισραήλ κοινοποιείται άμεσα στην Ελληνική επιχείρηση.

5) H Ελληνική επιχείρηση, από τη στιγμή που έλαβε την εκδήλωση ενδιαφέροντος του φορέα καλείται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών να επιβεβαιώσει στο e-mail: praxi [at] help-forward.gr το ενδιαφέρον της να συνεργαστεί στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης.

Η πληροφορία που περιλαμβάνεται στη φόρμα αναζήτησης εταίρων θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τους σκοπούς του παρόντος μηχανισμού αναζήτησης εταίρων και θα τηρηθεί η απαραίτητη εμπιστευτικότητα.

Μέσω του μηχανισμού αυτού, η ΓΓΕΤ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ διαμεσολαβούν υποστηρίζοντας την αναζήτηση εταίρων για τις επιχειρήσεις και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανεύρεση κατάλληλων φορέων που θα επισφραγίσουν επιτυχείς συνεργασίες. Ωστόσο, δεν δύναται εκ των προτέρων να εγγυηθεί η καταλληλότητα ή η αξιοπιστία των εταίρων ή η επιτυχία της αναζήτησης αυτής καθʼαυτής.

Στοιχεία Προκήρυξης

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:

ΕΣΠΑ

Φορέας:

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Επιχειρησιακό πρόγραμμα:

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)

Περιοχή υλοποίησης:

‘Ολη η Eπικράτεια

Αριθμός πρωτοκόλλου:

15208/21-11-2012

Κατάσταση:

Ενεργή

Προϋπολογισμός (€):

5.000.000,00 €

Έναρξη Ισχύος:

29/7/2013

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:

14/10/2013

Ημερομηνία καταχώρησης

29/7/2013

 

Σχετικά αρχεία

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.