ΤΣΜΕΔΕ – Νέες ρυθμίσεις, κρατήσεις στα Δώρα και τον τόκο για εκπρόθεσμη καταβολή εισφορών από 01/01/2013 και μετά

λογιστικές υπηρεσίες
Υπ.Οικονομικών: Από τις 6.575 offshore ακινήτων στην Ελλάδα ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί σε μόλις 34
August 20, 2013
λόγιστές αθηνών eksikonomisi katoikon
Έναρξη διαδικασίας για τη συγκρότηση «οριστικού» Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών
August 20, 2013

ΤΣΜΕΔΕ – Νέες ρυθμίσεις, κρατήσεις στα Δώρα και τον τόκο για εκπρόθεσμη καταβολή εισφορών από 01/01/2013 και μετά

ρύθμιση οφειλών

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση που ζητείτε αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο Διακ/σμό του νόμου 4152/2013(Πάγια Ρύθμιση – ΝΕΑ ΑΡΧΗ), ο τύπος της έως σήμερα ασφαλιστικής ενημερότητας αντικαθίσταται από μηναία πιστοποιητικό οφειλής επί του οποίον πιστοποιείται και το υπολειπόμενο ποσό της οφειλής (Υ.ΑΒ/7/15877/2914/23.5.2013Β/7/15878/2915/23.5.2013).

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Υπηρεσίες του Πολίτη

ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔ. ΑΔΕΙΑΣ

Οι ασφ. κρατήσεις επί των Δώρων Εορτών και Επιδόματος Αδείας πρέπει να γίνονται επί του πραγματικού καταβαλλόμενου ποσού, ανεξάρτητα ένα αυτό υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποδοχών των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές για παλαιούς και νέους ασφ/νους, π.χ ασφ/νος μισθωτός που λαμβάνει ως δώρο Πάσχα ποσό ύψους 6.000.00€ και όχι μέχρι του ποσού των 5.546.80€ (οκταπλασίου της α΄ ασφ/κη κατηγορίας). Επίσης στις περιπτώσεις των από 01.01.1993 μισθωτών όπου το ύψος των Δώρων και Επιδόματος Αδείας υπολείπεται του κατώτατου ορίου αποδοχών (α΄ ασφ/κη κατηγορία) οι ασφαλιστικές κρατήσεις θα γίνονται επί τον καταβαλλόμενου ποσού και όχι επί του ποσού του κατώτατου ορίου αποδοχών (Εγκύκλιος Φ. 10043/12535/402-08.07.2013 Υπ. Ερ., Κ.Α και Π).

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Ασφ/κές Εισφορές μισθολογικών περιόδων από 01.01.2013 και εφεξής οι οποίες δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως, επιβαρύνονται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συν ένα περιθώριο οκτακοσίων μονάδων βάσης (8%) υπολογισμένο σε ετήσια βάση.

 Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.