Πρόγραμμα Εγγύησης για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών

λογιστικές υπηρεσίες
Νέα απαίτηση των δανειστών για υποχρεωτική ασφάλιση όλων των ακινήτων για φυσικές καταστροφές
August 19, 2013
εσπα, ειπδοτήσεις, leader, νέος, αναπτυξιακός, νόμος
Ανακοίνωση – Υπενθύμιση τοπικού προγράμματος LEADER Θεσσαλονίκης
August 19, 2013

Πρόγραμμα Εγγύησης για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών

etean

Η έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.  γίνεται με το να απευθυνθεί η επιχείρηση σε μια από τις τράπεζες που έχει συμβληθεί με την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. οι οποίες έως σήμερα είναι οι ακόλουθες:

 1. Eurobank
 2. Εμπορική Τράπεζα
 3. Ελληνική Τράπεζα
 4. Εθνική Τράπεζα
 5. Alpha Τράπεζα
 6. Τράπεζα Αττικής
 7. Παγκρήτια Τράπεζα
 8. Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας
 9. Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
 10. Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου
 11. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
 12. Probank

Εφόσον συμφωνηθούν με την τράπεζα οι όροι συνεργασίας για την έκδοση Εγγυητικών επιστολών η τράπεζα υποβάλλει το αίτημα στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται κατόπιν αξιολόγησης από την συνεργαζόμενη στο πρόγραμμα τράπεζα, στην οποία θα γίνει και η υποβολή της αίτησης για τη λήψη εγγύησης από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

Το ποσοστό εγγύησης από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε είναι 50%

Σχετικές μας Υπηρεσίες

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Banking solutions – Asset management

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Διοικητικές υπηρεσίες ILF consulting

Comments are closed.