Ανακοίνωση – Υπενθύμιση τοπικού προγράμματος LEADER Θεσσαλονίκης

etean
Πρόγραμμα Εγγύησης για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών
August 19, 2013
dilwsh 2013
Παράταση για όλες τις δηλώσεις εώς την 30η Αυγούστου – Άνοιγμα υποβολής όλων των δηλώσεων φόρου εισοδήματος μέχρι 30 Αυγούστου
August 20, 2013

Ανακοίνωση – Υπενθύμιση τοπικού προγράμματος LEADER Θεσσαλονίκης

εσπα, ειπδοτήσεις, leader, νέος, αναπτυξιακός, νόμος

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) για την υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα ”Προσέγγιση LEADER”.
Οι Δράσεις του τοπικού προγράμματος στις οποίες αναφέρεται η πρόσκληση είναι:
Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) για την υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα ”Προσέγγιση LEADER”.

Οι Δράσεις του τοπικού προγράμματος στις οποίες αναφέρεται η πρόσκληση είναι:

 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΔΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

L123

L123α

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

L311

L311-3

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων.

L312

L312-1

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων .

L312-2

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

L312-3

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά τη α΄ μεταποίηση.

L313

L313-5

Ιδρύσεις επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης.

L313-6

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής.

L313-7

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης καi προώθησης αγροτικού τουρισμού.

L313-8

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).

L321

L321-1

Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 14:00.

 

Σχετικές μας Υπηρεσίες:

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Banking solutions – Asset management

Διοικητικές υπηρεσίες ILF consulting

Finance – solutions

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.