Δεν βγαίνουν εκκαθαριστικά μέσω TAXISNET μέχρι να ολοκληρωθούν οι διασταυρώσεις

nea, εσπα, αναπυξιακός, νόμος, επιδοτήσεις
Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους
August 13, 2013
ΙΚΑ
ΙΚΑ: Κατάσχεση καταθέσεων και ακινήτων για οφειλές άνω των 10.000 ευρώ
August 13, 2013

Δεν βγαίνουν εκκαθαριστικά μέσω TAXISNET μέχρι να ολοκληρωθούν οι διασταυρώσεις

δικηγοροι λογιστες eforia doi

Από κόσκινο περνούν όσα αναγράφουμε για εισοδήματα, παρακρατηθέντες φόρους, κατοικίες και Ι.Χ.
Σε ορισμένες περιπτώσεις οι φορολογούμενοι μετά την υποβολή της δήλωσης παραπέμπονται απευθείας στις ΔΟΥ για έλεγχο.
Ελέγχους και διασταυρώσεις για την επαλήθευση των στοιχείων που αναγράφουν φέτος οι φορολογούμενοι στις ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος διενεργεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.
Οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις γίνονται στα δηλούμενα εισοδήματα, στους παρακρατηθέντες φόρους, στα στοιχεία περιγραφής των κατοικιών και των Ι.Χ. αυτοκινήτων που αποτελούν τεκμήρια, καθώς και στα ποσά των δαπανών που δηλώνονται με σκοπό να αναγνωριστούν για έκπτωση από το φόρο εισοδήματος!
Εκκαθάριση αργότερα
Εξαιτίας των νέων αυτών διαδικασιών επαλήθευσης των δηλούμενων στοιχείων, πάρα πολλοί φορολογούμενοι που υποβάλλουν αυτές τις μέρες τις δηλώσεις τους μέσω του ΤΑΧΙSNETδεν έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν και να λάβουν άμεσα το εκκαθαριστικό σημείωμα, αλλά πληροφορούνται ότι η εκκαθάριση θα ολοκληρωθεί μόλις ελεγχθούν τα στοιχεία που δήλωσαν.
Οι φορολογούμενοι που λαμβάνουν το μήνυμα αυτό είναι κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι. Θα πρέπει δε να γνωρίζουν ότι η ΓΓΠΣ θα προχωρήσει τις επόμενες μέρες σε ηλεκτρονική διασταύρωση των ποσών που δήλωσαν ως καθαρές αποδοχές του έτους 2012, καθώς και των ποσών των αναλογούντων και παρακρατηθέντων φόρων μισθωτών υπηρεσιών που επίσης ανέγραψαν στις δηλώσεις τους με αντίστοιχα δεδομένα που αναγράφονται στις οριστικές δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών τις οποίες υποβάλλουν ηλεκτρονικά αυτές τις μέρες οι επιχειρήσεις, οι φορείς του Δημοσίου και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι διασταυρώσεις και να επαληθευθούν τα δηλωθέντα ποσά, δεν πρόκειται να εκδοθούν εκκαθαριστικά σημειώματα για τους συγκεκριμένους φορολογούμενους.
«Ραβασάκια»
Σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις οι φορολογούμενοι μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεών τους παραπέμπονται απευθείας στις ΔΟΥ για έλεγχο.
Συγκεκριμένα με ειδικό μήνυμα που εμφανίζεται μετά την οριστικοποίηση των δηλώσεών τους, καλούνται να προσέλθουν στις αρμόδιες ΔΟΥ, προσκομίζοντας αντίγραφα των ηλεκτρονικά υποβληθεισών δηλώσεών τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου τα όσα έχουν αναγράψει να επαληθευτούν και οι δηλώσεις τους να εκκαθαριστούν οριστικά από τους ίδιους τους ελεγκτές των ΔΟΥ.

Έλεγχος… ειλικρίνειας

Οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις για την επαλήθευση της ειλικρίνειας των στοιχείων που δηλώνουν οι φορολογούμενοι στις φετινές ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες δηλώσεις βασίζονται σε στοιχεία που έχει ήδη στη διάθεσή της η ΓΓΠΣ για τα ποσά αποδοχών που καταβλήθηκαν το 2012 σε εκατομμύρια μισθωτούς και συνταξιούχους, για τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν από τις αποδοχές αυτές, για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν οι φορολογούμενοι, προκειμένου να εξοφλήσουν τόκους από στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας, ασφαλιστικές εισφορές, ασφάλιστρα ζωής και δίδακτρα φροντιστηρίων, καθώς επίσης και για όλα τα ακίνητα και τα Ι.Χ. αυτοκίνητα που κατέχουν.
Συνεπώς η ΓΓΠΣ είναι σε θέση να πραγματοποιεί άμεσες διασταυρώσεις και να ελέγχει εάν αυτά που δηλώνουν οι φορολογούμενοι είναι ακριβή ή όχι.
Σε κάθε περίπτωση που από τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις επιβεβαιώνεται ότι πράγματι ο φορολογούμενος επιχείρησε να αποκρύψει εισόδημα είτε δηλώνοντας λιγότερα από αυτά που εισέπραξε είτε διογκώνοντας τις εκπιπτόμενες δαπάνες του, θα καλείται να υποβάλει τροποποιητική δήλωση και θα επιβάλλονται σ’ αυτόν πρόστιμα και πρόσθετοι φόροι.

Σχετικές μας Υπηρεσίες

Υπηρεσίες του πολίτη

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Νομικές Υπηρεσίες

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.