Συστήνεται ειδικό τμήμα είσπραξης του ενιαίου φόρου

λογιστικές υπηρεσίες
Από 33 συντελεστές θα αποτελείται ο ενιαίος φόρος ακινήτων
August 12, 2013
nea, εσπα, αναπυξιακός, νόμος, επιδοτήσεις
Τον Οκτώβρη οι εκταμιεύσεις στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – 4.000 νέες θέσεις εργασίας
August 12, 2013

Συστήνεται ειδικό τμήμα είσπραξης του ενιαίου φόρου

λογιστές αθηνών

Θα μετακινηθούν 300 υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών, έτσι ώστε ο δείκτης εισπραξιμότητας να διαμορφωθεί στο 85% αντί για 67%, που είναι στον ΦΑΠ.

Ειδική ομάδα συστάθηκε στο υπουργείο Οικονομικών για τη σύνταξη του σχεδίου νόμου που αφορά τη φορολόγηση των ακινήτων. Το σχετικό νομοσχέδιο θα πρέπει να παραδοθεί στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου στις αρχές Σεπτεμβρίου προκειμένου να το επεξεργασθεί μέχρι την έλευση της τρόικας.

Εκτός από τον ενιαίο φόρο ακινήτων, που θα εφαρμοσθεί το 2014, το σχέδιο νόμου θα προβλέπει την κατάργηση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, την κατάργηση του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων καθώς και την κατάργηση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.

Ταυτόχρονα θα εξειδικεύεται το νέο σύστημα αυτόματης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν και αλλαγές στους φόρους κληρονομιών και γονικών παροχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα συσταθεί ειδικό τμήμα είσπραξης του ενιαίου φόρου ακινήτων μετά τις συστάσεις της τρόικας και τις επιφυλάξεις για το κατά πόσο θα επιτευχθεί ο στόχος για είσπραξη εσόδων ύψους 4,15 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, θα μετακινηθούν για την αποτελεσματική είσπραξη του ενιαίου φόρου 300 υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών, έτσι ώστε ο δείκτης εισπραξιμότητας να διαμορφωθεί στο 85% αντί για 67%, που είναι στον ΦΑΠ.

Το νέο φορολογικό πλαίσιο για τον ενιαίο φόρο ακινήτων προβλέπει:

• Αύξηση του αριθμού των ζωνών και αύξηση των συντελεστών από 9 σε 33 σε σύγκριση με το υφιστάμενο καθεστώς.

• Προοδευτική κλίμακα για τον υπολογισμό του ενιαίου φόρου ακινήτων. Οσο αυξάνεται η τιμή ζώνης τόσο αυξάνεται και ο συντελεστής. Φοροελαφρύνσεις για τους οικονομικά ασθενέστερους.Νόμος Κατσέλη 3869

• Επέκταση της φορολογικής βάσης σε εμπορικά, βιομηχανικά και γεωργικά ακίνητα που θα συμμετάσχουν στη φορολογική επιβάρυνση με 2530%. Πάντως, ο νέος φόρος θεωρείται μεταβατικός και σε 3 τρία χρόνια αναμένεται να αναθεωρηθεί. Τα μειονεκτήματα που εντοπίζει η τρόικα βασίζονται στα εξής:

• Ο φόρος βασίζεται στα δικαιώματα ιδιοκτησίας και όχι στο σύνολο της περιουσίας (π.χ., εάν δύο άτομα κατέχουν από κοινού ένα ακίνητο, κάθε άτομο αξιολογείται βάσει του μεριδίου ιδιοκτησίας τους).

• Η διαχείριση του φόρου εξαρτάται από την αυτο-αξιολόγηση, δεδομένης της έλλειψης κτηματολογίου.

• Η μέθοδος για τον υπολογισμό του φόρου δεν συσχετίζεται με την αγοραία αξία του ακινήτου. Δηλαδή δεν έχει γίνει η αναγκαία εξίσωση των αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές αξίες.

• Το 40% των εσόδων από τον νέο φόρο προέρχεται από τους ιδιοκτήτες που φορολογούνται με τους τρεις κατώτερους συντελεστές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο, προκειμένου να κατορθώσει να εισπράξει 4,15 δισ. ευρώ, θα εστιάσει στους εξής τομείς:

1. Διασταυρώσεις στοιχείων Ακινήτων. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα «πάρει» το αρχείο της ΔΕΗ και θα το διασταυρώσει με τα στοιχεία που θα δηλωθούν στο έντυπο Ε9. Στόχος, όπως αναφέρουν, είναι να μη μείνει εκτός ενιαίου φόρου κανένα ακίνητο. Δηλαδή να εντοπιστούν όλα τα ακίνητα που δεν έχουν δηλωθεί στην εφορία.

2. Ελεγχοι κατά προτεραιότητα σε όσους χρωστούν τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Θα εκδοθεί εντολή να ελέγχεται από τις εφορίες αν καταβάλλονται οι δόσεις για την πληρωμή του ενιαίου φόρου ακινήτων.

3. Κατασχέσεις ακινήτων ακόμα και για μικρά χρέη προς την εφορία, που προκύπτουν από τη μη καταβολή του ενιαίου φόρου.

4. Δεν θα χορηγείται φορολογική ενημερότητα τόσο στα φυσικά πρόσωπα όσο και στις επιχειρήσεις, στην περίπτωση που δεν πληρώνουν τον ενιαίο φόρο.

5. Θα επικαιροποιηθούν από τους φορολογούμενους τα στοιχεία των αγροτεμαχίων που έχουν δηλώσει στο έντυπο Ε9 μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.

Σχετικές μας Υπηρεσίες

Υπηρεσίες του πολίτη

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Νομικές Υπηρεσίες

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.