Ηπιότερα πρόστιμα για τυπικές και ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις

Από….χίλια κύματα θα περνούν οι επιστροφές φόρου εισοδήματος – ανεξαρτήτως ποσού
August 9, 2013
Ρυθμιστικός Νόμος ψηφίστηκε στις 08/08/2013 που αφορά την αγορά προϊόντων και παροχή υπηρεσίων
August 9, 2013

Ηπιότερα πρόστιμα για τυπικές και ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις

Ηπιότερα πρόστιμα για τυπικές αλλά και ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις, όπως έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων φέρνει ο νέος Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.
Στόχος του νέου ποινολογίου της εφορίας είναι τα πρόστιμα να είναι ρεαλιστικά και να έχουν εισπρακτικό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι μέχρι τώρα ουσιαστικά αποτελούν γράμμα κενό περιεχομένου, αφού, αν και επιβάλλονται αυστηρά και υπέρογκα πρόστιμα, τελικώς δεν καταλήγει στα δημόσια ταμεία ούτε το 5% των ποσών που καταλογίζονται. Ο νέος Κώδικας καθιερώνει ταυτόχρονα αυστηρά μέτρα για την είσπραξη των οφειλών, όπως δεσμεύσεις και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων με διαδικασίες-εξπρές και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς να απαιτείται δικαστική απόφαση.
Επίσης, προβλέπεται αναδρομική μείωση των προστίμων για τους φορολογουμένους με εκκρεμείς υποθέσεις φοροδιαφυγής. Συγκεκριμένα, με τις νέες διατάξεις δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν ελεγχθεί από την εφορία και έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με υπέρογκα πρόστιμα είτε για εικονικά τιμολόγια μεγάλης συνολικής αξίας, είτε για μη έκδοση αποδείξεων εφόσον οι υποθέσεις τους δεν έχουν περαιωθεί ακόμη με διοικητικό συμβιβασμό ή εφόσον δεν έχουν τελεσιδικήσει ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων – να γλιτώσουν από την πληρωμή υπέρογκων ποσών μέσω της αναδρομικής μείωσης των προστίμων έως και 50%.prostima-eforia
Πρόστιμα
Ειδικότερα, με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, από τις αρχές Αυγούστου επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές στα πρόστιμα για παραβάσεις φοροδιαφυγής:
• 100 ευρώ για μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή πληροφοριακής δήλωσης ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου το πρόστιμο.
• Ισόποσο του φόρου για μη υποβολή δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου.
• 100 ευρώ για λοιπές παραβάσεις από μη υπόχρεους τήρησης βιβλίων.
• 1.000 ευρώ για κάθε άλλη παράβαση από υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων.
• 2.500 ευρώ για κάθε άλλη παράβαση από υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.
• Σε περίπτωση υποτροπής της ίδιας παράβασης εντός 5 ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού προστίμου. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής εντός 5 ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου.
Πρόστιμα παραβάσεων φοροδιαφυγής
• Για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείου αξίας πάνω από 5.000 ευρώ επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 40% της αξίας της συναλλαγής. Σήμερα για στοιχεία αξίας πάνω από 1.200 ευρώ επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με την αξία της συναλλαγής το οποίο όμως μειώνεται κατά 50% στον συμβιβασμό. Με τις νέες διατάξεις το πρόστιμο μειώνεται κατά 60%, καθώς περιορίζεται από το 100% στο 40% της αξίας της συναλλαγής. Όμως ταυτόχρονα καταργείται η ισχύουσα σήμερα διαδικασία της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, μέσω της οποίας το πρόστιμο μπορεί να μειωθεί στο ½. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η πραγματική μείωση του προστίμου που επέρχεται με τη νέα διάταξη να είναι της τάξεως του 20%.
• Για έκδοση πλαστού φορολογικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με το 100% της αξίας. Σήμερα για στοιχεία πάνω από 1.200 ευρώ το πρόστιμο είναι διπλάσιο της αξίας του τιμολογίου και στην περίπτωση συμβιβασμού μειώνεται στο μισό. Με τις νέες διατάξεις το πρόστιμο μειώνεται κατά 50% αφού από το διπλάσιο περιορίζεται στο ισόποσο της αξίας του στοιχείου.
• Ωστόσο με την κατάργηση του συμβιβασμού μέσω του οποίου το πρόστιμο μπορεί να μειωθεί στο ½, με το νέο καθεστώς δεν προβλέπεται μείωση του προστίμου. Π.χ. για πλαστό φορολογικό στοιχείο αξίας 10.000 ευρώ θα επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ (ίσο με το 100% της αξίας), ενώ σήμερα προβλέπεται πρόστιμο 20.000 ευρώ (ίσο με το διπλάσιο της αξίας). Το πρόστιμο των 20.000 ευρώ, που επιβάλλεται με το ισχύον σήμερα καθεστώς, μπορεί να περιοριστεί στο 1/2, δηλαδή στα 10.000 ευρώ, με τη διαδικασία της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.
• Για έκδοση ή λήψη εικονικού φορολογικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% της αξίας. Με τις ισχύουσες διατάξεις για εικονικά στοιχεία άνω των 1.200 ευρώ το πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο της αξίας του φορολογικού στοιχείου το οποίο σε περίπτωση συμβιβασμού περιορίζεται στο μισό. Το προβλεπόμενο πρόστιμο μειώνεται κατά 75%, από το διπλάσιο στο 50% της αξίας του στοιχείου. Όμως με την κατάργηση της διαδικασίας του συμβιβασμού η μείωση του προστίμου φθάνει στο 50%.
• Στο ΦΠΑ όταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του, διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε επιστροφή φόρου ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με το 50% του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν απέδωσε ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται και στα πρόστιμα που έλαβαν επιστροφή φόρου με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσαν οι ίδιοι.
Πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης
• Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου που προκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη φορολογική διοίκηση ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς ως εξής:
• 10% του ποσού της διαφοράς, για διαφορά φόρου πάνω από 5% έως 20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.
• 30% της διαφοράς, αν η διαφορά υπερβαίνει το 20% του φόρου που προκύπτει με τη δήλωση.
• 100% της διαφοράς αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει το 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση και αποδεικνύεται ότι η ανακρίβεια οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουμένου.
• Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που αναλογεί στην μη υποβληθείσα δήλωση.
Πρόστιμα για εκπρόθεσμη καταβολή
• 10% του φόρου αν το οφειλόμενο ποσό δεν καταβληθεί το αργότερο εντός 2 μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας.
• 20% του φόρου αν ο φόρος καταβληθεί μετά την πάροδο ενός έτους από την εκπνοή της νόμιμης προθεσμίας καταβολής και μέχρι 2 χρόνια.
• 30% του φόρου στην περίπτωση που ο φόρος καταβληθεί μετά την πάροδο 2 ετών από την εκπνοή της νόμιμης προθεσμίας καταβολής.
• Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρων
• Σε εκπρόθεσμη καταβολή φόρων καταβάλλονται τόκοι που υπολογίζονται από τη λήξη της προθεσμίας έως και την ημερομηνία καταβολής. Το επιτόκιο καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα.
Τόκοι επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων
Σε επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων καταβάλλονται τόκοι στον φορολογούμενο που υπολογίζονται από την ημερομηνία αίτησης επιστροφής του υπερβάλλοντος ποσού φόρου μέχρι την ημερομηνία επιστροφής του. Αν η επιστροφή ολοκληρωθεί μέσα σε 90 ημέρες δεν υπολογίζονται τόκοι. Αν το ποσό συμψηφιστεί με άλλες οφειλές θεωρείται ότι επιστράφηκε κατά την ημερομηνία συμψηφισμού. Το επιτόκιο καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα.
Κούρεμα προστίμου
Με τις νέες διατάξεις δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν ελεγχθεί από την εφορία και έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με υπέρογκα πρόστιμα είτε για εικονικά τιμολόγια μεγάλης συνολικής αξίας, είτε για μη έκδοση αποδείξεων εφόσον οι υποθέσεις τους δεν έχουν περαιωθεί ακόμη με διοικητικό συμβιβασμό ή εφόσον δεν έχουν τελεσιδικήσει ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων – να γλιτώσουν από την πληρωμή υπέρογκων ποσών μέσω της αναδρομικής μείωσης των προστίμων έως και 50%.
Ανακριβή στοιχεία
Για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείου αξίας πάνω από 5.000 ευρώ επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 40% της αξίας της συναλλαγής.

Σχετική μας υπηρεσία

Tax People Solutions-Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.