Από….χίλια κύματα θα περνούν οι επιστροφές φόρου εισοδήματος – ανεξαρτήτως ποσού

epidotisi espa
Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών – ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ
August 8, 2013
Ηπιότερα πρόστιμα για τυπικές και ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις
August 9, 2013

Από….χίλια κύματα θα περνούν οι επιστροφές φόρου εισοδήματος – ανεξαρτήτως ποσού

 

Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη καθιερώνει μια νέα, χρονοβόρα διαδικασία. Στόχος είναι να εντοπίζονται ελλιπή δικαιολογητικά και να γίνεται συμψηφισμός με τυχόν εκκρεμείς οφειλές.
Πιο αναλυτικά, οι φορολογούμενοι που θα λάβουν πιστωτικό εκκαθαριστικό σημείωμα χωρίζονται πλέον σε δύο κατηγορίες:
Α’ κατηγορία:Περιλαμβάνονται οι δηλώσεις για τις οποίες, μετά τη διασταύρωση ποσών με τα τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος και εκκαθαρίζονται άμεσα.δικηγοροι λογιστες
Β’ κατηγορία:Περιλαμβάνονται οι δηλώσεις για τις οποίες, μετά τη διασταύρωση των δηλωθέντων ποσών με τα τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία στη ΓΓΠΣ, απαιτείται έλεγχος των πρωτότυπων δικαιολογητικών. Οι εν λόγω δηλώσεις δεν εκκαθαρίζονται άμεσα.
Τα ραβασάκια
Για τους δικαιούχους που είναι φορολογικά ενήμεροι (Α’ κατηγορία), η ΓΓΠΣ θα εκδίδει και θα τους αποστέλλει ενσωματωμένη ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα. Για τους μη φορολογικά ενήμερους δικαιούχους, η ΓΓΠΣ θα εκδίδει εκκαθαριστικά σημειώματα με ενημέρωση ότι η επιστροφή θα διενεργηθεί από την εφορία τους. Στην περίπτωση αυτή δεν θα απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών με τη δήλωση δικαιολογητικών στη ΔΟΥ.
Οσον αφορά στις δηλώσεις της Β’ κατηγορίας για τις οποίες προκύπτει ότι απαιτείται έλεγχος των πρωτότυπων δικαιολογητικών, αυτές δεν θα εκκαθαρίζονται άμεσα και η ΓΓΠΣ θα ενημερώνει τους υπόχρεους ότι, για να γίνει η εκκαθάριση, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος μία εκτύπωση της υποβληθείσας δήλωσης μαζί με τα απαιτούμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά. Η προσκόμιση ή αποστολή των στοιχείων αυτών θα πρέπει να γίνεται εντός 15 εργάσιμων ημερών. Η ΔΟΥ μετά την παραλαβή και των έλεγχο των δικαιολογητικών, εφόσον αυτά είναι ορθά, θα ενημερώνει άμεσα τη ΓΓΠΣ ώστε να γίνει η εκκαθάριση της δήλωσης. Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό και οι φορολογούμενοι είναι φορολογικά ενήμεροι, τότε θα εκδίδεται και θα αποστέλλεται στους δικαιούχους, μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα, ενσωματωμένη ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος.

Σχετική μας υπηρεσία

Tax People Solutions-Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

 Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.