Δωρεάν παιδεία μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ

timologio logistika
Ρύθμιση οφειλών στο ΙΚΑ μέχρι 30/06/2013
July 11, 2013
espa, εσπα epidotisi espa
Ανάπτυξη, βελτίωση και εκσυγχρονισμός των υποδομών και των υπηρεσιών τουρισμού στην Περιφέρεια Αττικής
July 12, 2013

Δωρεάν παιδεία μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ

epidoma teknou

 Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από μητέρες για παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας ώστε να εγγράψουν τα παιδιά τους  σε Δομές και συγκεκριμένα Βρεφικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) & Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία. Η διάθεση των θέσεων στις ωφελούμενες μητέρες θα γίνεται μέσω «Εντολών Τοποθέτησης» από την E.E.T.A.A. Α.Ε.  Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνσή τους, προκειμένου να εναρμονίζουν τους απαιτητικούς  και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Υπηρεσίες του Πολίτη

 

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

Comments are closed.