Αναβάθμιση Υπηρεσιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω Έργων ΕΣΠΑ και αποτελέσματα ηλεκτρονικών υπηρεσιών

νέα εσπα epidotisi espa
“Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας”
July 10, 2013
υπερχρεωμένα νοικοκυριά nomika
Ρυθμίσεις 100 δόσεων στη ΔΕΗ
July 11, 2013

Αναβάθμιση Υπηρεσιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω Έργων ΕΣΠΑ και αποτελέσματα ηλεκτρονικών υπηρεσιών

εσπα, σύμβουλοι εσπα epidotisi espa


Με την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Διοικητική Μεταρρύθμιση του ΕΣΠΑ 2007-2013” έξι έργων, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θέτει τις βάσεις αφενός για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς τους ασφαλισμένους και αφετέρου βελτιώνει τις δυνατότητές του για τον έλεγχο της εισφοροδιαφυγής.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Υπηρεσίες του Πολίτη

Τα ενταγμένα έργα είναι τα παρακάτω:

Διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών, του λογισμικού και των υποδομών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την εξασφάλιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και επιχειρήσεις

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Πληροφοριακό Σύστημα Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

Έκδοση σύνταξης σε μία ημέρα

Καταπολέμηση της Εισφοροδιαφυγής και Εισφοροαποφυγής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας

Οργανωτική Αναδιοργάνωση και Λειτουργικός Ανασχεδιασμός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Ανάπτυξη Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης

Η ολοκλήρωση των έργων αυτών πρόκειται να βελτιώσει σημαντικά τις λειτουργικές δυνατότητες του Ιδρύματος.

Ειδικότερα, με την ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας για τα προγενέστερα του 2002 έτη, αναμένεται να δοθεί οριστική λύση στην καθυστέρηση απόδοσης των συντάξεων.

Επισημαίνεται, ότι ήδη η εφαρμογή ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς ασφαλισμένους και επιχειρήσεις έχει διευκολύνει σημαντικά μια σειρά από λειτουργίες, που πλέον εξυπηρετούνται άμεσα και χωρίς επίσκεψη στα υποκαταστήματα του Ιδρύματος.

Κατά τη χρονική διάρκεια των 6 πρώτων μηνών του 2013 ολοκληρώθηκαν οι παρακάτω λειτουργίες μέσω των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

941.335 περιπτώσεις υποβολής ΑΠΔ,

257.120 περιπτώσεις άντλησης Ασφαλιστικής Ενημερότητας από Εργοδότες και Πιστοποιημένους Φορείς,

716.579 περιπτώσεις έκδοσης Βεβαίωσης Σύνταξης για φορολογική χρήση

297.646 περιπτώσεις άντλησης στοιχείων από τους Ατομικούς Λογαριασμούς Ασφάλισης

525.467 περιπτώσεις άντλησης στοιχείων από τους Ατομικούς Λογαριασμούς Ασφάλισης ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ

1.778.865 περιπτώσεις παροχής στοιχείων εργοδοτών στο Σ.ΕΠ.Ε

Η διεκπεραίωση αυτών των λειτουργιών μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς ασφαλισμένους, επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και Δημόσιους Φορείς έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή αυτοπρόσωπης παρουσίας εκατοντάδων χιλιάδων συναλλασσομένων στις υπηρεσίες του Ιδρύματος και τη μείωση του διοικητικού βάρους.

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.