“Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας”

espa, εσπα epidotisi espa
Προδημοσίευση της Πράξης «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»
July 10, 2013
εσπα, σύμβουλοι εσπα epidotisi espa
Αναβάθμιση Υπηρεσιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω Έργων ΕΣΠΑ και αποτελέσματα ηλεκτρονικών υπηρεσιών
July 10, 2013

“Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας”

νέα εσπα epidotisi espa

Στόχος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας, σε τομείς όπως:

– Υγεία
– Εκπαίδευση
– Επιχειρηματικότητα
– Διαφήμιση
– Επικοινωνία
– Πολιτισμό
– Ψυχαγωγία
– Τουρισμό
– Περιβάλλον
– Μεταφορές
– Κοινωνική Δικτύωση

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν μέσω των επενδυτικών σχεδίων μπορούν να απευθύνονται τόσο σε μεμονωμένους καταναλωτές, όσο και σε άλλες επιχειρήσεις. Μπορούν επίσης να αφορούν το τελικό προϊόν/ υπηρεσία ή μέρος ενός πιο σύνθετου συστήματος. Σε κάθε περίπτωση, το παραγόμενο αποτέλεσμα της επένδυσης (προϊόν ή υπηρεσία) θα πρέπει να:

 • Είναι ώριμο τεχνολογικά και πλήρως λειτουργικό σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο προορίζεται,
 • Αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής,
 • Χαρακτηρίζεται από καινοτομία αναφορικά με τις αξιοποιούμενες τεχνολογίες, τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή το συνολικότερο επιχειρηματικό μοντέλο διάθεσης
 • Απευθύνεται σε σαφώς ορισμένη αγορά-στόχο και να καλύπτει διαπιστωμένες και πραγματικές ανάγκες της αγοράς αυτής
 • Είναι ανταγωνιστικό σε σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν διατίθενται στο εξωτερικό (στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ήδη ανταγωνιστική αγορά).

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν:

 • Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.)
 • Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (π.χ. ιχνιλασιμότητα & ασφάλεια τροφίμων, αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων κλπ.)
 • Τουρισμό, Πολιτισμό και Ψυχαγωγία (Online gaming, destination mgt, virtual tours κλπ.).
 • Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική κλπ.).
 • Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες.
 • Μεταφορές.
 • Τη νέα παγκόσμια αγορά του Internet (π.χ social web, semantic web, internet of things κλπ.)

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να είναι από 300.000 € μέχρι 3 εκ  € (για πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις) ή 1 έως 5 εκ € (για μεγάλες επιχειρήσεις).

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στη δράση «ICT4GROWTH» θα ανακοινωθεί από την εταιρία Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Επίσης, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων για τον πρώτο κύκλο υποβολής, η οποία βάσει του Οδηγού της δράσης είχε οριστεί για τις 08-06-2012. Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής θα ανακοινωθεί σύντομα στο διαδικτυακό τόπο της δράσης.

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.