Κοινοποιήθηκαν οι οδηγίες σχετικά με τον νέο τρόπο υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.

forologikes dilwseis logistika
Για λίγες ακόμα ημέρες θα είναι ανοικτή η εφαρμογή του Ε9 για το 2011 και 2012
July 9, 2013
espa, εσπα epidotisi espa
Προδημοσίευση της Πράξης «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»
July 10, 2013

Κοινοποιήθηκαν οι οδηγίες σχετικά με τον νέο τρόπο υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.

λογιστές αθηνών

Το Υπ. Οικ. με την απόφαση ΠΟΛ. 1170/8.7.2013, έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τον νέο τρόπο υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Υπηρεσίες του ΠολίτηΛογιστές Αθηνών

Tax People Solutions

Tax Business Solutions  Εγχώρια και Διεθνή Λογιστικά – Φοροτεχνικά Πρότυπα
Όπως είναι ήδη γνωστό, με τις νέες διατάξεις η χρεωστική περιοδική δήλωση μπορεί να υποβληθεί και να γίνει αποδεκτή εάν καταβληθεί ποσό τουλάχιστον δέκα ευρώ (10,00€), για τις ψεμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.6.13 και τις εκπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.7.13. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1129/3.6.2013, η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των χρεωστικών δηλώσεων είναι η 20η ημέρα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο και όχι η 26η που ήταν σε ισχύ έως σήμερα.

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.