Απόφαση Αρείου πάγου για συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου

forologikes dilwseis logistika
Παίρνουν πίσω αρκετές αλλαγές του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που μόλις εχθές δημοσίευσαν.
July 4, 2013
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά Νόμος Κατσέλη 3869
Μία νέα εφαρμογή δημιούργησε η ILF consulting για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.
July 4, 2013

Απόφαση Αρείου πάγου για συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου

Νομικές υπηρεσίες

Νομικές υπηρεσίες

Στην αποσαφήνιση πως σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχει όταν οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν συμφωνήσει ορισμένη διάρκεια για την παροχή της εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η χρονική αυτή διάρκεια δεν συνάγεται από το είδος και τον σκοπό της εργασίας, προχώρησε ο Άρειος Πάγος (ΑΠ  79/2013).

Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648, 649, 669, 672 ΑΚ προκύπτει ότι σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχει όταν οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν συμφωνήσει ορισμένη διάρκεια για την παροχή της εργασίας, ούτε η χρονική αυτή διάρκεια συνάγεται από το είδος και τον σκοπό της εργασίας.
Σχετική μας υπηρεσία:

Νομικές Υπηρεσίες
Αντίθετα, η σύμβαση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου όταν συνομολογείται η διάρκεια αυτής μέχρις ορισμένου χρονικού σημείου ή μέχρι την επέλευση ορισμένου μέλλοντος και βέβαιου γεγονότος ή την εκτέλεση ορισμένου έργου, μετά την περάτωση του οποίου ή την επέλευση του βέβαιου γεγονότος ή του χρονικού σημείου, παύει να ισχύει αυτοδικαίως.

Επομένως, η διάρκεια της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου είναι σαφώς καθορισμένη είτε γιατί συμφωνήθηκε ρητά ή σιωπηρά, είτε γιατί προκύπτει από το είδος και τον σκοπό της σύμβασης εργασίας. Χαρακτηριστικό της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου είναι ότι τα μέρη γνωρίζουν επακριβώς το χρονικό σημείο της λήξης της.

Η σύμβαση αυτή παύει αυτοδικαίως όταν λήξει ο χρόνος για τον οποίο συνομολογήθηκε, χωρίς να χρειάζεται καταγγελία της και καταβολή αποζημίωσης.

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.