Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ταμεία

50 Eρωτήσεις – απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Ε1
May 28, 2013
νομικές υπηρεσίες dikigoroi
Προϋποθέσεις υπαγωγής στη νέα ρύθμιση για ασφαλιστικές εισφορές
May 28, 2013

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ταμεία

Νομικές υπηρεσίες

Νομικές υπηρεσίες

Νέο σύστημα.

Με αποφάσεις του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, εισάγεται νέο σύστημα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία. Σύμφωνα με αυτό παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών από 48 έως και 100 δόσεις και ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ.

Νομική προστασία

Η νέα ρύθμιση αφορά τις υποχρεώσεις προς τα Ταμεία έως τις 31.12.2012, μετά των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί με ρύθμιση ή με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών, καθώς και τις καθυστερούμενες έως την 31.12.2012 οφειλές, οι οποίες τελούν σε αναστολή είσπραξης. Επίσης, τις καθυστερούμενες έως και την 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον επιλεγεί πρόγραμμα ρύθμισης με μικρότερο ή ίσο αριθμό δόσεων με το μεγαλύτερο αριθμό των εναπομενουσών δόσεων των υπαγόμενων ρυθμίσεων και με την προϋπόθεση ότι ο ανώτατος αριθμός δόσεων δεν υπερβαίνει τις 48 και δεν εκτείνεται πέραν της 30ης Ιουνίου 2017.

 

                                  Σχετική μας υπηρεσία Ρύθμιση Οφειλών | Νόμος Κατσέλη

Ο οφειλέτης, προκειμένου να κάνει χρήση των νέων διατάξεων αποπληρωμής ασφαλιστικών εισφορών παλαιότερων χρόνων πρέπει, αρχικώς, να εξοφλήσει τις οφειλές του 2013 και στη συνέχεια να κάνει αίτηση για την ένταξη των παλαιότερων οφειλών.

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Πηγή: Ναυτεμπορική

Comments are closed.