Ηλεκτρονικά εκδίδονται πλέον τα παράβολα

Λογιστές Αθηνών
Αλλαγές στο φετινό Ε9 – Ποιές είναι οι νέες υποχρεώσεις
May 28, 2013
50 Eρωτήσεις – απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Ε1
May 28, 2013

Ηλεκτρονικά εκδίδονται πλέον τα παράβολα

forologikes dilwseis logistika

Με τον όρο «ηλεκτρονικό παράβολο» (εφεξής «e-Παράβολο») νοείται ο μοναδικός ψηφιακός κωδικός που χορηγείται μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr. Με χρήση της σχετικής εφαρμογής κάθε ενδιαφερόμενος (φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο) δύναται να ζητήσει τη χορήγηση παραβόλου σε ηλεκτρονική μορφή. Πρόσβαση στην εφαρμογή έχουν πιστοποιημένοι και μη πιστοποιημένοι χρήστες του TAXISnet.

Εφόσον χορηγηθεί το e-Παραβόλο, καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσό στον φορέα είσπραξης με  γνωστοποίηση σε αυτόν του μοναδικού ψηφιακού κωδικού. Η καταβολή δύναται να πραγματοποιείται   και με τη χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ.δικηγοροι λογιστες

Μέσω της εφαρμογής του e-Παραβόλου παρέχεται η απαραίτητη πληροφόρηση  στην υπηρεσία όπου κατατίθεται το e-Παράβολο, ως προς τον έλεγχο της εγκυρότητάς του και της συνδρομής των προϋποθέσεων τυχόν επιστροφής  χρημάτων σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Σχετική μας υπηρεσία υπηρεσίες του πολίτη

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα, στον πιστοποιημένο χρήστη μέσω της διαδικτυακής πύλης  της Γ.Γ.Π.Σ.  να  ανατρέχει στα παράβολα που έχουν εκδοθεί για λογαριασμό του, να τα εκτυπώνει εκ νέου και να ζητά την επιστροφή τους μέσω τραπεζικού λογαριασμού του.

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

Comments are closed.