Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 100 δόσεις

νέος αναπτυξιακός νόμος
ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ / Κατηγορίες επιλέξιμων δραστηριοτήτων / επιχειρήσεων
May 23, 2013
Νομική προστασία, υπερχρεμένα νοικυριά,
Αναπροσαρμογή μισθώματος / ενημερώσου για τις δυνατότητες
May 23, 2013

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 100 δόσεις

Νόμος Κατσέλη 3869

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013 σε έως και 48 προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών ενώ για περιπτώσεις οφειλετών με οικονομική αδυναμία οι δόσεις μπορούν να φθάσουν και τις 100 δόσεις

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013 σε έως και 48 δόσεις προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών ενώ για περιπτώσεις οφειλετών με οικονομική αδυναμία οι δόσεις μπορούν να φθάσουν και τις 100…
Συγκεκριμένα για τους οφειλέτες με οικονομική αδυναμία να ανταποκριθούν στην εξόφληση των οφειλών τους σε έως και 100 δόσεις ισχύουν τα ακόλουθα:

 

Σχετική μας υπηρεσία για διεκπεραίωση έργου  και για επιπλέον πληροφορίες click εδώ

– Θα πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα, μη επιτηδευματίες. Ειδικότερα στη ρύθμιση αυτή υπάγονται μόνο οφειλές που δεν προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα ή προέρχονται από Υπερχρεωμένα νοικοκυριά, Νόμος Κατσέλη 3869επαγγελματική δραστηριότητα η οποία έχει διακοπεί.
– Ο μέγιστος αριθμός δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 100, με καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής την 31.12.2013.
– Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού μηνιαίου καθαρού εισοδήματος ως εξής:
5% για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα μέχρι 500 ευρώ και πάντως όχι κάτω των 15 ευρώ,
6%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των 500 ευρώ και μέχρι 1.000 ευρώ,
7%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των 1.000 ευρώ και μέχρι 1.5000 ευρώ,
10%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των 1.500 ευρώ και μέχρι 2.000 ευρώ,
20%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των 2.000 ευρώ και μέχρι τις 5.000 ευρώ
και 30%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των 5.000 ευρώ.
Για ποσά βασικής οφειλής άνω των 5.000 ευρώ για την υπαγωγή στην κατηγορία ρύθμισης έως και 100 δόσεις απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας ΔΟΥ ή τελωνείου όπου προσκομίζονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι οφειλέτες δεν δύνανται να αποπληρώσουν την οφειλή τους σε πρόγραμμα μηνιαίων δόσεων έως σαράντα οκτώ

 

Comments are closed.