Λίστα προγραμμάτων ενεργά /αναμονή ΕΣΠΑ 2007 – 2013

εσπα, σύμβουλοι εσπα epidotisi espa
ΕΣΠΑ «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ»
May 20, 2013
H ελάχιστη δόση ανάλογα το εισόδημα για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
May 21, 2013

Λίστα προγραμμάτων ενεργά /αναμονή ΕΣΠΑ 2007 – 2013

εσπα, σύμβουλοι εσπα epidotisi espa

Τίτλος    Σκοπός    Περιοχή    Δαπάνη / Επιχορήγηση    Προθεσμία

 • Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 – Γενικά Επενδυτικά Σχέδια

Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της τεχνολογικής ωρίμανσης, της ανταγωνιστικότητας και της περιφερειακής συνοχής.    Όλη η Ελλάδα    Από 200.000 € / έως 60%    Έως 28/6/2013 (Α’ Κύκλος)

 • Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 – Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια

Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της τεχνολογικής ωρίμανσης, της ανταγωνιστικότητας και της περιφερειακής συνοχής.    Όλη η Ελλάδα    Από 50.000.000€/ έως 40%    Καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους

 • Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)espa, εσπα

Ενθάρρυνση και ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης     Όλη η Ελλάδα     έως 75%     Έως 13/6/2013
Μέτρο 311, 312, 313 του ΟΠΑΑΧ

 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμός τουριστικών καταλυμάτων, βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών    Περιοχές Ο.Π.Α.Α.Χ.

έως 300.000€/ έως 60%    Έως 24/5/2013 (παράταση)

 • Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα

Μετεγκατάσταση Υφιστάμενων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων    Όλη η Ελλάδα    έως 400.000€/ 50%     15/4/2013 έως 31/5/2013

 •  Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών και Δασοκομικών Προϊόντων

Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών και Δασοκομικών Προϊόντων    Βάσει των σχετικών προσκλήσεων ανά νομό (Άξονας 4)
έως 500.000€/ έως 65%    Βάσει των σχετικών προσκλήσεων ανά νομό (Άξονας 4)

 • Διαφοροποίηση προς ΜηΓεωργικές Δραστηριότητες

Διαφοροποίηση προς Μη Γεωργικές Δραστηριότητες    Βάσει των σχετικών προσκλήσεων ανά νομό (Άξονας 4)
έως 600.000€/ έως 65%    Βάσει των σχετικών προσκλήσεων ανά νομό (Άξονας 4)

 • Στήριξη της Δημιουργίας και Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Στήριξη της Δημιουργίας και Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων    Βάσει των σχετικών προσκλήσεων ανά νομό (Άξονας 4)
έως 300.000€/ έως 65%    Βάσει των σχετικών προσκλήσεων ανά νομό (Άξονας 4)

 •  Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων

Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων    Βάσει των σχετικών προσκλήσεων ανά νομό (Άξονας 4)
έως 600.000€/ έως 65%    Βάσει των σχετικών προσκλήσεων ανά νομό (Άξονας 4)

 • Digi – Mobile

Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών και tablet-pc    Άττική    Έως 10.000€/ έως 70%    Σε αναμονή Προκήρυξης
Ενίσχυση νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων    Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε νησιά    Νησιωτική Ελλάδα    Έως 30.000€ /Επιδότηση επιτοκίου    Σε αναμονή Προκήρυξης

 • Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ

Προώθηση Εξαγωγών Επιχειρήσεων Μεταποίησης και Εμπορίου    Όλη η Ελλάδα    Έως 650.000€/ έως 55%    Σε αναμονή Προκήρυξης

 • Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Επιχειρήσεων

Ενίσχυση 20.000 επιχειρήσεων αναφορικά με τις μισθοδοτικές τους δαπάνες, ώστε να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους     Όλη η Ελλάδα εκτός Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου     Έως 50%/ έως 10.000€     Σε αναμονή προκήρυξης

 • Κίνητρα Προσέλκυσης & Εγκατάστασης Επιχειρήσεων στη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης

Εγκατάσταση Επιχειρήσεων στη  Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης    Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης    Σε αναμονή προκήρυξης    Σε αναμονή προκήρυξης

 • Digital Value

Ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας και εφαρμογή καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων    Σε αναμονή προκήρυξης    Έως 5.000.000 € / έως 60%    Σε αναμονή προκήρυξης

 • Εγνατία Πληροφορικής ΙΙ    Επενδύσεις επιχειρήσεων του κλάδου ΤΠΕ στις περιφέρειες που διατρέχει ο άξονας της Εγνατίας οδού     Σε αναμονή προκήρυξης    Έως 200.000 € / έως 50%    Σε αναμονή προκήρυξης
 • Εκσυγχρονίζομαι στον τουρισμό

Αναβάθμιση ποιοτικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων που διασυνδέονται με τις τουριστικές υπηρεσίες    Σε αναμονή προκήρυξης    Έως 45%    Σε αναμονή προκήρυξης

 • Συνεργάζομαι – Καινοτομώ στον τουρισμό

Ενίσχυση ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων με σκοπό την δημιουργία συνεργασιών και δικτύων (clusters).    Σε αναμονή προκήρυξης    Έως 45%    Σε αναμονή προκήρυξης
Ενίσχυση της Ζήτησης

 • (ICT for Market)    Ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών στη διαδικασία παραγωγής των επιχειρήσεων    Σε αναμονή προκήρυξης    100.000 € – 5.000.000 €    Σε αναμονή προκήρυξης

Ενίσχυση Χρήσης Επιχειρησιακών Εφαρμογών    Αγορά  ηλεκτρονικών Υπηρεσιών συμβατών με φορολογικές απαιτήσεις μέσω ειδικού κουπονιού    Σε αναμονή προκήρυξης    2.000€    Σε αναμονή προκήρυξης
Δράση για την Μείωση του Κόστους της Εφοδιαστικής Αλυσίδας    Ενίσχυση επιχειρήσεων για ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας.    Σε αναμονή

Comments are closed.