Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής Φορολογικών Δηλώσεων

δικαιολογητικά εσπα epidotisi espa
ΔΕΝ θα δοθεί παράταση Ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης
April 25, 2013
δικαιολογητικά εσπα epidotisi espa
Παράταση έως 16 Μαΐου για τα ΠΕΠ του ΕΣΠ
May 10, 2013

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής Φορολογικών Δηλώσεων

Λογιστές Αθηνών

Οι δηλώσεις υποβάλλονται από 1/2/2013 έως 30/6/2013
Υποβολή δήλωσης των παρακάτω προσώπων
-) Φυσικά πρόσωπα με γεωργικό εισόδημα ή εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης.
-) Φυσικά πρόσωπα με κέρδη από ατομικές εμπορικές γενικά επιχειρήσεις ή από την ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος
-) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία
-) Φυσικά πρόσωπα με αντικείμενο εργασιών την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιριών ή τη μεσιτεία ασφαλειών, καθώς και την πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση τραπεζών ή αν αυτές συμμετέχουν σε εταιρία ή κοινοπραξία.υπερχρεωμένα νοικοκυριά
-) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
-) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα που προέκυψε στο εξωτερικό.
-) Φυσικά πρόσωπα με από αμοιβές ως αξιωματικού ή κατώτερου πληρώματος εμπορικών πλοίων.
-) Φυσικά πρόσωπα με που προέκυψε στην ημεδαπή, εφόσον ο φορολογούμενος δεν κατοικεί ούτε διαμένει σε αυτήν.
-) Φυσικά πρόσωπα με που καταβάλλεται από ανώνυμη εταιρία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της,
-) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από μισθώματα ακινήτων γενικά που καταβάλλονται αναδρομικώς με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση,
-) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από κάθε είδους αποδοχές και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικώς με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση,
καθώς και από πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 46,
-) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από διατροφή που καταβάλλεται αναδρομικώς με βάση δικαστική απόφαση και
-) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος που αντιπροσωπεύουν εργασίες δύο ή περισσότερων ετών και καταβάλλονται μεταγενέστερα.

Σχετικές διατάξεις Αρθρο 62 Νόμου 2238/1994

Σχετικές υπηρεσίες μας 

Tax People Solutions      Για ιδιώτες

Tax Business Solutions  Γιαεπιχειρήσεις Λογιστές Αθηνών

 

 

 

 

 

 

 

 Εδώ, Δίνουμε Λύση.λογιστές αθηνών


Comments are closed.