ΟΑΕΔ: 10.000 ευρώ σε νέους για καινοτόμες επιχειρήσεις

forologikes dilwseis logistika
Απαντήσεις σε 9 πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Ε9.
April 23, 2013
δικαιολογητικά εσπα epidotisi espa
ΔΕΝ θα δοθεί παράταση <> Ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης
April 25, 2013

ΟΑΕΔ: 10.000 ευρώ σε νέους για καινοτόμες επιχειρήσεις

οαεδ anergoi programmata

 

Νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ΟΑΕΔ: 10.000 ευρώ σε νέους για καινοτόμες επιχειρήσεις

Πρόγραμμα επιδότησης 10.000 ευρώ θα προκηρυχτεί από τον ΟΑΕΔ, για νέους ηλικίας έως 35 ετών. Το πρόγραμμα θα αφορά σε νέους οι οποίοι θα αναπτύξουν την δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα με έμφαση στην καινοτομία.

Στο νέο πρόγραμμα, το οποίο θα φέρει τον τίτλο«επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία» θα ενταχθούν 7000 νέοι, αφού καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας και πληρούν τους όρους του προγράμματος. Συγκεκριμένα, θα υπάρξουν περιορισμοί ως προς τους κλάδους και τους τομείς άσκησης της δραστηριότητας που θα θεωρηθούν «καινοτόμες», οι οποίοι θα αναφέρονται στην προκήρυξη του προγράμματος. Μεταξύ αυτών, αναμένεται να συμπεριληφθούν οι τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, οι σύγχρονες μεταποιητικές δραστηριότητες, οι «πράσινες τεχνολογίες», οι εφαρμογές πληροφορικής τεχνολογίας κα.

Οι υποψήφιοι επίσης θα πρέπει:

Να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μετά.

Η διάρκεια της επιχορήγησης θα οριστεί σε 12 μήνες.Το ποσό της επιχορήγησης των 10.000 ευρώ θα καταβληθεί σε δόσεις.Η πρώτη δόση, ύψους 4.000 ευρώ θα καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 6.000 ευρώ σε δύο ισόποσες δόσεις των 3.000 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

Σχετική υπηρεσία μας :  Υπηρεσίες του Πολίτη

 

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

By  ilfc  ilfc.gr   ilf consulting   ilfconsulting.gr   ilfconsulting  team

Comments are closed.