Υπηρεσίες ILF consulting <>

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά Νόμος Κατσέλη 3869
Ρύμθιση Οφειλών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά ( Νόμος Κατσέλη )
April 18, 2013
λογιστές αθηνών
Οικονομοτεχνικές μελέτες ILF consulting
April 18, 2013

Υπηρεσίες ILF consulting <>

δικαιολογητικά εσπα epidotisi espa

Αναλαμβάνουμε την πλήρη υποστήριξη,

για κατάθεση φακέλων προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Ειδικότερα, στις δραστηριότητες της ILF consulting συγκαταλέγονται:

* Σύνταξη μελετών για την υποβολή προτάσεων για συμμετοχή σε προγράμματα  επιδότησης

·         * Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών μελετών υπαγωγής σε Αναπτυξιακό Νόμο

·         * Στρατηγικός σχεδιασμός επιχειρηματικών σχεδίων

     * Προγραμματισμός και διοίκηση σύνθετων έργων Οργάνωσης και Διοίκησης

* Εκπόνηση μελετών και εφαρμογή μεθόδων ανάπτυξης και παρακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού

·         * Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού

·         * Μελέτη, εφαρμογή και συντήρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

·         * Μελέτη και εφαρμογή ανασχεδιασμού επιχειρηματικών λειτουργιών

Σχετικές υπηρεσίες μας : Finance / solutions

Οικονομοτεχνικές μελέτες ilf consultng

        Η ανώτατη εκπαίδευση των στελεχών σε συνδυασμό με την γνώση της αγοράς στους παραπάνω κλάδους και την εμπειρία τους έχει δώσει το έναυσμα για την ταχεία ανάπτυξη της ILF consulting.

 οικονομοτεχνικές υπηρεσίες

Σε ποιους απευθύνονται οι Προσκλήσεις – Προκηρύξεις του προγράμματος <<ΕΣΠΑ 2007/2013 ΠΕΠ>>

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης

– Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 – ΠΕΠ Αττικής για τις παρακάτω κατηγορίες

·         υπηρεσίες

·         μεταποίηση

·         τουρισμός 

·         εμπόριο 

Προϋπολογισμός για κάθε κατηγορία

από 30.000 έως 300.000 € για τον τομέα «Μεταποίηση»

από 20.000 έως 300.000 € για τον τομέα «Τουρισμός»

από (20.000 έως 100.000 € για τον τομέα «Εμπόριο – Υπηρεσίες».

Σχετικές υπηρεσίες μας : Finance / solutions

Οικονομοτεχνικές μελέτες ilf consultng

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

 

Comments are closed.