Τρέχουσα λήξη για τακτοποίηση αυθαίρετων είναι 31-5-2013

Λογιστές την κυριακή
Open on sunday
April 18, 2013
οαεδ anergoi programmata
ΟΑΕΔ 5.000 ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών
April 19, 2013

Τρέχουσα λήξη για τακτοποίηση αυθαίρετων είναι 31-5-2013

λογιστές αθηνών

Η τρέχουσα λήξη για τακτοποίηση αυθαίρετων είναι 31-5-2013. Οι νέος νόμος αυθαιρέτων είναι σε εξέλιξη και έχει ήδη δοθεί σε διαβούλευση. Από τις μέχρι τώρα αναγνώσεις υπάρχουν αρκετά σημεία στα οποία προσεγγίζουν νομιμοποίηση αυθαιρέτων με τίτλο οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση. Οι βασικές κατηγορίες για νομιμοποίηση αυθαιρέτων και ταυτότητα κτιρίου που υπάγονται είναι οι μικρές παραβάσεις, τα προ του 1975, τα προ του 1983, τα μεταξύ 2003 και 1983 υπό προϋποθέσεις. Οι λοιπές κατηγορίες καλύπτονται από άρθρα παρόμοια με τον Ν.4014/2011

Σχετικές  υπηρεσίες    Διαχείριση & προστασία περιουσίας

Υπηρεσίες του Πολίτη

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

By  ilfc  ilfc.gr   ilf consulting   ilfconsulting.gr   ilfconsulting  team

Ρύθμιση Οφειλών, Νόμος Κατσέλη, Υπερχρεωμένα νοικοκυριά, Ρύθμιση Οφειλών, Νόμος Κατσέλη, Υπερχρεωμένα νοικοκυριά, Ρύθμιση Οφειλών, Νόμος Κατσέλη, Υπερχρεωμένα νοικοκυριά,Ρύθμιση Οφειλών, Νόμος Κατσέλη, Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Comments are closed.